:: اخبار و مقالات::

مدیریت استفاده از کود فسفات

به کار بردن کودهای فسفات اصولا به مشخصات خاک از قبیل نوع مواد معدنی رسی، درجه هوادهی خاک، pH آن، نمونه های زراعی، شدت زراعی و رژیم آب بستگی دارد.

مدیریت استفاده از کود فسفات.

به کار بردن کودهای فسفات اصولا به مشخصات خاک از قبیل نوع مواد معدنی رسی، درجه هوادهی خاک، pH آن، نمونه های زراعی، شدت زراعی و رژیم آب بستگی دارد.

مدیریت استفاده از کود فسفات
مدیریت استفاده از کود فسفات

 

به کار بردن کودهای فسفات اصولا به مشخصات خاک از قبیل نوع مواد معدنی رسی، درجه هوادهی خاک، pH آن، نمونه های زراعی،

شدت زراعی و رژیم آب بستگی دارد.

خاک هایی که قبلا درآن ها برنج آبی کشت می شده است به کود فسفات بیش تر از کشت محصولات دیمی مانند سورگوم و ارزن نیاز دارد.

زیرا خاک های باتلاقی شده در گذشته دارای غلظت فسفر در خاک، صرف نظر از نوع خاک، باتلاقی کردن آن غلظت فسفر را در محلول خاک

از کم تر از ۰.۰۵ پی پی ام به حدود ۶/۰ پی پی ام ترقی داده و سپس کاهش می دهد.

افزایش فسفر ممکن است به عمل احیاء فسفات های فریک به فسفات های فرّو قابل حل در محیط احیائی مربوط باشد.

همراه با آن آنیون های آلی جانشین فسفات آز فسفات های فرّیک و آلومینیوم می شوند.

شکل یونی فسفات در محلول خاک اصولا به وسیله واکنش خاک تعیین می شود.

ظرفیت جذب فسفر زیادتر از خاک های خشک بوده اند.

کمبود فسفر در خاک ها

کمبود فسفر معمولا درخاک های آهکی، قلیایی، سولفات اسیدی، Ultisoils, Latisoils, Andosoils, رخ می دهد.

خاک های معینی مانند Vertisols و Inseptisols دارای ظرفیت بالای تثبیت فسفر بوده و

به مقادیر خیلی بیش تری از کود فسفات نسبت به حالت عادی نیاز دارند.

علاوه براین، افزایش فسفر قابل جذب که با جریان باتلاقی خاک به نزدیک گیاه آورده می شود، کم است.

بنابراین، مقادیر کود فسفات مورد استفاده در خاک های Inseptisols حدود ۲۰۰ کیلوگرم P2O5 بر هکتار و

۱۰۰ کیلوگرم P2O5 بر هکتار برای خاک های آهکی که ۲ تا ۴ برابر بالاتر از خاک های معمولی است.

روش های به کار بردن کود های فسفری

با وجود محلولیت زیاد فسفر خاک در بوم سازگان های باتلاقی، بازیابی فسفر تثبیت شده خاک

بیش از ۱۰ درصد برای جذب مورد استفاده قرار نگرفت.

 

چه زمانی از کود فسفات استفاده کنیم

در همه خاک ها، کود های فسفری را بایستی به صورت پایه به کار برد ( در زمان شخم ).

فسفر اصولا برای پایداری و استحکام نشاء و افزایش طول ریشه آن مورد استفاده قرار می گیرد.

وجود مقدار کافی کود فسفری برای تولید دانه در مراحل اولیه رشد بیش تر از مراحل بعدی آن مؤثر است،

زیرا برای پنجه زنی فعّال مورد استفاده قرار می گیرد.

تأمین نیاز فراوان گیاه برنج به جذب P مستلزم به کاربردن آن در زمان نشاء کاری است نه دیر تراز آن.

به کار بردن کود پتاسیم در زمان ۲۵ روز پس از نشاء کاری در تولید محصول تأثیر نخواهد داشت.

برخلاف کود اوره، لازم نیست کود پتاسیم را در چندین مرحله تقسیم کرده و در مراحل مختلف رشد گیاه برنج به پاشند،

زیرا معلوم شده که این کود آبشویی نمی شود و در خاک باقی می ماند و به تدریج در اختیار گیاه قرار می گیرد.

به علاوه، در صورتی که در مرحله آغاز رشد کود پتاسیم به اندازه کافی توسط برنج جذب شده باشد،

بعدا در مراحل بعدی رشد در همه اندام های گیاه می تواند توزیع گردد.

فسفر در مرحله زایشی به طور فعّال از برگ های کهنه به برگ های تازه انتقال می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا