کود آمینواسید فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

اسید های آمینه با داشتن نقش اساسی در ساختار پروتئین ها علاوه بر بهبود سبزینگی گیاه باعث افزایش مقاومت گیاه در شرایط تنش های محیطی و زیستی می گردد . همچنین اسیدهای آمینه با داشتن خاصیت کلات کنندگی باعث افزایش جذب سایر عناصر غذایی می گردد.

این محصول حاوی انواع اسیدهای آمینه ضروری مورد نیاز گیاه شامل گلیسین ، لیزین ، اسید اسپارتیک و پرولین می باشد که در زمان استرس که گیاه برای تولید اسید های آمینه دچار مشکل می گردد می تواند نقش بسزایی در مقابله با استرس وافزایش کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی ایفا نماید.

مـــزایـــا:

۱) افزایش مقاومت گیاه در هنگام بروز تنش های محیطی

۲) افزایش کمی و کیفی محصول

۳) افزایش دوره ماندگاری محصول بعد از برداشت

۴) افزایش سرعت رسیدگی محصول

۵) تقویت سیستم ایمنی گیاه

۶) افزایش جذب عناصر ریز مغذی

۷) افزایش فتوسنتز و تأثیر بر رشد گیاه

۸) تسریع در تشکیل اندامهای هوایی

میزان مصرف(بصورت محلول پاشی) :

زراعت: ۱ تا ۲ لیتر درهکتار در طی فصل رویشی و در زمان پر شدن دانه یک الی ۳ نوبت

باغات : با دز ۲ در هزار در زمان تورم جوانه و در زمان رشد میوه ۲ الی ۴ نوبت

صیفی جات : با دز ۱/۵ تا ۲ در هزار در طی فصل رویشی و میوه دهی ۲ الی ۴ نوبت 

 

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا