صابون آلی پتاسیمی فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

یکی از بهترین روش های مبارزه مکانیکی با آفات استفاده از صابون های محلول پاشی می باشد که این امرعلاوه برکاهش کشش سطحی آب و جلوگیری از حالت قطره ای شدن باعث افزایش پراکنش محلول در واحد سطح می گردد.

۲۵ درصد پتاسیم با راندمان جذب بالا در این محلول باعث گردیده در زمان مصرف علاوه برنقش تغذیه ای پتاسیم در گیاه باعث افزایش مقاومت گیاه در مقابل انواع تنش های محیطی شده و این محصول را به عنوان یک محصول با خواص چندگانه تبدیل نموده است.

مزایای صابون آلی حاوی پتاسیم :

۱)افزایش جذب عناصر غذایی

۲)سهولت تنفس و فتوسنتز و کاهش آفات 

۳)حاوی ۲۵% پتاسیم محلول

۴)نقش تغذیه ای 

۵)آنالیز ضمانت شده

میزان مصرف:

با دز ۱/۵ تا ۲ لیتر برای تمامی گونه های گیاهی محلولپاشی شود یا با سایر کودها و سموم پس از تست اولیه قابل مصرف می باشد.

                                                                 توجه :

این محصول بر پایه مواد آلی تولید گردیده و حاوی ۲۵ درصد ماده آلی بوده و فاقد عنصر سدیم می باشد.

                                     هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر                                                                       کارشنـاس مصــرف گردد.

 

دکمه بازگشت به بالا