کود کلات آهن مایع فلونیا، شرکت کیمیا اکسیر شرق

آهن جزء اصلی ساختار آنزیم های مختلف و برخی از رنگدانه ها است و در فرآیند های بیوشیمیایی گیاهان نظیر فتوسنتز، تنفس سلولی ، متابولیسم ، کربوهیدرات ها و تشکیل آنزیم های  ضروری نقش اساسی را به عهده دارد. اگرچه آهن در ترکیب کلروفیل (رنگدانه سبز در برگ ها) استفاده نشده است ، اما برای تشکیل آن ضروری است .

به همین خاطر گیاهانی که کمبود آهن دارند ، کلروز را در برگ های جدید نشان می دهند.

آهن پر مصرف ترین میکرو المنت مورد نیاز گیاه می باشد که جذب آن حساسیت بالایی نسبت به قلیایی بودن خاک دارد.از این رو تامین نیاز گیاه توسط عامل کلات هایی با راندمان جذب بالا و مقاوم در PH های قلیایی متفاوت بهترین روش تامین کمبود گیاه به این عنصر در خاک های قلیایی ایران می باشد. از این رو کود آهن مایع فلونیا با عامل کلات کننده لیگنین سولفونات یکی از بهترین و موثرترین روش های رفع کمبود این عنصر حیاتی برای گیاهان می باشد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشناس مصــرف گــــردد.

 


محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا