کود شیمیایی سیلیکات پتاسیم فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود مایع سیلیکات پتاسیم سبب افزایش زمان انبار داری محصول می شود کود حاوی سیلیسیم و پتاسیم (کود، مقاومت به حشره و قارچ ها، افزایش جذب کودها و سموم) جلوگیری از ورس (خمیدگی گیاه)، موقعیت برگ ها را در بهترین حالت نور قرار می دهد، بهبود رشد زایشی، ارتقاء عملکرد محصول از طریق طویل کردن خوشه و افزایش وزن هزار دانه، افزایش مقاومت در برابر تنش های غیر جانداری (شدت تابش، خشکی، شوری، وغیره) و عطر و رنگ میوه، افزایش ماندگاری محصولات و بهبود انبار داری، مقاومت به قارچ ها، تقویت کننده ی دیواره سلولی گیاه با تشکیل یک سد فیزیکی در برابر حشرات، کپک و قارچ به عنوان عایق عمل می کند.

افزایش مقاومت به تنش های جانداری (مانند کرم ساقه خوار، مگس سفید، شته، کنه، تریپس و…) و بیماری های بلاست برنج، شیت بلایت، پژمردگی ورتیسیلیومی، سفیدک پودری وغیره. قابل اختلاط و اثر هم افزایی با انواع حشره کش ها، قارچ کش ها و کودها و مصرف همراه کلسیم موجب بهبود اثر جذب و انتقال بهتر این عنصر در گیاه می شود.

 

مزایا:

۱) افزایش سایز محصول به دلیل وجود پتاسیم

۲) مقاوم شدن گیاه در برابر حملات قارچی و آفت ها

۳) افزایش مقاومت برنج در برابر بیماری بلاست

۴) مقاوم شدن درختان باغی در برابر انواع آفت های باغی

۵) مطلوب شدن اندازه،عطر و طعم میوه و خاصیت افزایش ماندگاری میوه

۶) افزایش مقاومت فوق العاده گیاهان و درختان در مقابل تنش های گرمایی،سرمایی وشوری خاک

۷) کنترل تعریق گیاه

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

دکمه بازگشت به بالا