:: اخبار و مقالات::::مقالات::

اثرات کمبود کلسیم روی گیاهان

هر زمان مقدار کلسیم میوه کمتر از 2/0 در صد باشد، به طور کلی پوسیدگی گلگاه بوجود می آید. جذب کلسیم از خاک نیز همبستگی زیادی با تشعشع خورشیدی و دمای سیستم ریشه دارد.

اثرات کمبود کلسیم روی گیاهان.

هر زمان مقدار کلسیم میوه کمتر از ۲/۰ در صد باشد، به طور کلی پوسیدگی گلگاه بوجود می آید.

و از طرفی جذب کلسیم از خاک نیز همبستگی زیادی با تشعشع خورشیدی و دمای سیستم ریشه دارد.

اثرات کمبود کلسیم روی گیاهان
اثرات کمبود کلسیم روی گیاهان

اثرات کمبود کلسیم روی گیاهان

هر زمان مقدار کلسیم میوه کمتر از ۲/۰ در صد باشد، به طور کلی پوسیدگی گلگاه بوجود می آید.
همچنین، وقوع پوسیدگی گلکاه هنگامی افزایش می یابد که
کود های دارای ازت، منیزیم، پتاسیم، کلر زیاد و کلسیم پائین استفاده گردد.
افزودن کود کلسیم دار و محلول پاشی آنها روی گوجه فرنگی در مزرعه و
گلخانه به مقدار زیاد موجب کاهش شیوع پوسیدگی گلگاه می گردد.
جذب کلسیم از خاک همبستگی زیادی با تشعشع خورشیدی و دمای سیستم ریشه دارد.
حرکت کلسیم در داخل گیاه و تجمع آن در بافت ذخیره و میوه، به حرکت تعرقی آب مربوط می شود.
کلسیم فقط در آوند چوبی حرکت می کند , که این یک حرکت یک طرفه از ریشه ها به اندام هوایی می باشد.
عوامل مانع تعرق مانند قابلیت استفاده کم آب، رطوبت نسبی بالا، محدودیت رشد ریشه، و دمای پائین می باشند.
در اواخر فصل، کاهش نسبت سطح به حجم و تشکیل کوتین و موم بیشتر روی سطح بیرونی میوه اساسا نفوذپذیری آب کاهش می یابد.
در نتیجه، حرکت کلسیم به داخل میوه کاهش می یابد. حرکت کلسیم به سوی میوه با گذشت فصل و افزایش عناصر متحرک آوند آبکشی
مانند منیزیوم، پتاسیم، فسفر و ازت همراه با انتقال مواد فتوسنتزی کاهش می یابد.
غلظت کلسیم در خاک ۱۰ برابر غلظت پتاسیم می باشد. کلسیم در خاک با کارایی خیلی کمتر از پتاسیم توسط ریشه ها جذب می شود.
کلسیم یک یون دو ظرفیتی است و با افزایش ظرفیت یون ها، جذب آنها کاهش می یابد.
غلظت زیاد یون های یک ظرفیتی مانند پتاسیم , سدیم و امونیوم در خاک موجب کاهش جذب کلسیم می شوند.
یون کلسیم برای توسعه و تقسیم سلول ضروری است. گیاهان دو لپه به کلسیم بیشتر از گیاهان تک لپه نیاز دارند.
کاربرد برگی کلسیم یک بار در هفته در طی فصل رویش موجب افزایش سفتی میوه گوجه فرنگی می گردد.
علائم کمبود کلسیم بد شکل شدن نقاط رویش، و پیرامون پهنک برگ جوان،
توقف رشد، ایجاد بافت مرده در برگ ها و مرگ مریستم می باشد.
کمبود کلسیم به تدریج موجب پیری زود رس و عدم تشکیل میوه می گردد.
بذور حاصل از گیاهان دچار کمبود کلسیم قدرت جوانه زنی ضعیفی دارند.
کمبود کلسیم در دوره توسعه سریع سلول های میوه یک یا سه هفته بعد از تشکیل میوه شدید تر است.
حداکثر سرعت رشد نسبی میوه گوجه فرنگی در ۱۲ تا ۱۵ روز بعد از گرده افشانی اتفاق می افتد.
در این دوره توسعه سریع میوه , کلسیم برای جلوگیری از پوسیدگی گلگاه ضروری می باشد.
شیوع بیشتر پوسیدگی گلگاه حدود هفته دوم بعد از گرده افشانی بوجود می آید.
برای جلوگیری از وقوع پوسیدگی گلگاه عرضه رطوبت کافی، اجتناب از کشت در خاک های شنی، برتری نیترات سودا (کربنات نیترات)
بر سولفات آمونیوم بهتر است.
کود مایع تقویتی کلسان تولیدی شرکت گل سم با داشتن مقدار کلسیم قابل توجه می تواند برای رفع کمبود مفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا