:: اخبار و مقالات::::مقالات::

چالکود، طرحی نو در تغذیه درختان میوه

روش چالکود نوع خاصی از جایگزینی موضعی کودها می باشد. در این روش نزدیک ریشه درخت چاله هایی حفر شده ، سپس با مخلوط کودهای آلی و شیمیایی پر می شود.

چالکود، طرحی نو در تغذیه درختان میوه.

روش چالکود نوع خاصی از جایگزینی موضعی کودها می باشد.

در این روش نزدیک ریشه درخت چاله هایی حفر شده ، سپس با مخلوط کودهای آلی و شیمیایی پر می شود.

چالکود، طرحی نو در تغذیه درختان میوه
چالکود، طرحی نو در تغذیه درختان میوه

روش چالکود نوع خاصی از جایگزینی موضعی کودها می باشد. در این روش نزدیک ریشه درخت چاله هایی حفر شده،

سپس با مخلوط کودهای آلی و شیمیایی پر می شود. محاسن این روش عبارتند از:

قدرت تثبیت کنندگی ماده آلی، که چاله توسط آن پر می شود. برای اکثر کودهای شیمیایی، بسیار کمتر از خاک می باشد.

بنابراین کودهای شیمیایی اضافه شده، بیشتر برای گیاه قابل جذب می باشد.

دربــرخی از بــاغ ها، نفــوذ پذیری خاک محدود می باشد و آب به خوبی در خاک نفوذ نمی کند.

چاله های پر شده با مواد آلی، نفوذآب به داخل خاک را تشدید می کنند.

آهک فراوان در خاک مشکل مهمی در رشد و فعالیت ریشه درختان و جذب برخی عناصر از جمله آهن می باشد.

چاله های پر شده با مواد آلی مکان های فاقد آهک و مکان مناسبی برای ریشه ها می باشد.

از آنجا که عناصر کم مصرف به مقدار کمی مورد نیاز گیاه می باشد همین حجم محدود اما مناسب

از نظر شرایط جذب عناصر کم مصرف در بسیاری از موارد می تواند مشکل یک درخت را حل کند.

سنگینی بافت خاک مشکل دیگری در برخی از باغ ها می باشد. چنین خاک هایی پس از آبیاری مدت زمان طولانی

تهویه ضعیفی داشته و فاقد اکسیژن کافی برای ریشه ها می باشند. کمی اکسیژن و زیادی دی اکسید کربن و بی کربنات

به شدت به ریشه ها صدمه رسانیده و جذب عناصر غذایی را مختل می نمایند.

با استفاده از روش چالکود مشکل علف های هرز تا حد زیادی کاهش می یابد.

کود دامی که منبع عمده بذر علف های هرز می باشد به صورت توده در چاله قرار گرفته و بذر علف ها محل مناسبی برای رویش ندارند.

کودهای شیمیایی غیر متحرک در خاک نیز درصورتیکه بر سطح چاله ها قرار گیرند،

به راحتی توسط جریان آب به اعماق چاله منتقل شده و در دسترس ریشه درخت قرار می گیرند.

از آنجا که درخت یک گیاه دائمی بوده و سالیان دراز در باغ باقی می ماند، به دلایل مختلف،

هرسال تراکم ریشه در حوالی منطقه چالکود بیش از پیش افزایش یافته

و سطح تماس ریشه با این منطقه غنی از کود افزایش می باید

که بدین ترتیب کارایی مصرف کود افزایش و مقدار مصرف کود در هکتار را می توان کاهش داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا