:: اخبار و مقالات::::مقالات::

خط مسیر حرکت ماشین آلات کشاورزی در مزارع

خطوط مسیر حرکت ماشین آلات کشاورزی در مزارع خطوط موازی هستند که به کشاورز امکان حرکت در میان مزرعه خود جهت کود پاشی یا سمپاشی به طور دقیق بدون خسارت زدن به گیاهان مجاور فراهم می سازد.

خط مسیر حرکت ماشین آلات کشاورزی در مزارع.

خطوط مسیر حرکت ماشین آلات کشاورزی در مزارع خطوط موازی هستند که به کشاورز امکان حرکت در میان مزرعه خود جهت کود پاشی یا سمپاشی به طور دقیق بدون خسارت زدن به گیاهان مجاور فراهم می سازد.

خط مسیر حرکت ماشین آلات کشاورزی در مزارع
خط مسیر حرکت ماشین آلات کشاورزی در مزارع

 

خطوط مسیر حرکت ماشین آلات کشاورزی در مزارع خطوط موازی هستند

که به کشاورز امکان حرکت در میان مزرعه خود جهت کود پاشی یا سمپاشی به طور دقیق،

بدون خسارت زدن به گیاهان مجاور فراهم می سازد.

عرض خطوط بدون کشت معمولا” حدود ۳۰ سانتی متر و به فاصله عرض تراکتور

یا دستگاه های مورد استفاده در مزرعه دو متر از هم می باشند.

در حالیکه فاصله بین خطوط مسیر می تواند از ۱۲ متر تا ۳۰ متر تغییر نماید.

از خطوط مسیر حرکت به طور گسترده در کشاورزی دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ استفاده شد.

خطوط مسیر حرکت در محیط کشاورزی مدرن اهمیت حیاتی دارد چون از همپوشانی کاربرد کود ها و افتکش ها جلوگیری می کنند

و همچنین امکان انجام دقیق تیمار های موضعی یا انتخابی را فراهم می سازد.

امروزه خطوط مسیر حرکت را می توان در سرتاسر کشاورزی دنیای غرب مشاهده نمود.

خطوط مسیر در زمان بذر کاری گیاه زراعی بوجود می ایند و با دستگاه بذر کار ترکیب یافته است

و می توان اتصال ریزش بذر با برخی کارد های پیش بر قطع نمود و بدین وسیله نوار های بدون کشت به جا می ماند.

چون خطوط مسیر در ترکیب با بذر کار هستند، همیشه در طول فصل رویش گیاه زراعی مسیر های هدایت دقیق در میان مزرعه هستند.

در بعضی موارد لازم است خطوط مسیر حرکت قبل از سبز شدن گیاه زراعی در مزرعه بوجود آید.

ممکن است به این خطوط مسیر حرکت قبل از سبز شدن گیاه زراعی نیاز باشد؛

چون برخی از کشاورزان می خواهند قبل از سبز شدن گیاه زراعی از کود های شیمیایی یا علفکش ها استفاده نمایند.

کاربرد علفکش ها به صورت روش قبل از سبز شدن جهت کنترل علف های هرز خیلی کو چک سبز شده در سطح خاک

یک نمونه از این نوع حرکت در مزرعه می باشد. علفکش های پیش از سبز شدن، در کنترل علف های هرز استقرار یافته موثر نیستند

و باید روی خاک لخت بلافاصله بعد از بذر کاری به کار برده شوند. خطوط لخت بدون کشت در مزرعه

موجب کاهش زیادی در عملکرد گندم نمی شود. بهر حال این امر را می توان حتی الامکان با زیاد کردن فاصله

بین خطوط مسیر حرکت به حداقل رساند. در برخی مناطق فاصله بین خطوط را ۱۸ و ۲۴ متر قرار می دهند.

در شرایط مرطوب زمستان استفاده از تراکتور های دارای چرخ باریک مشکل می باشد. چون حرکت تراکتور

با چرخ باریک در شرایط خاک مرطوب به سختی انجام می گیرد. در اثر حرکت تراکتور از بین ردیف ها،

خاک بین ردیف ها فشرده شده و این فشردگی

موجب ایجاد زهکشی ضعیف و آب ماندگی در بیم ردیف های گشته

و در نتیجه برای گیاهان زراعی مجاور زیان آور می باشد.

با ایجاد خطوط مسیر حرکت در مزرعه برای تراکتور در هنگام سمپاشی از حرکت های نامناسب

در مزرعه جلوگیری شده و از سمپاشی همپوشانی و نقاط سمپاشی نشده در سطح مزرعه خود داری می گردد.

برای حرکت در میان مزرعه توسط کارشناسان، کار گران و حرکت سایر ادوات این مسیر ها

بدون تخریب سایر نقاط مزرعه مفید واقع می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا