:: اخبار و مقالات::::مقالات::

بررسی مفاهیم اقتصاد کشاورزی

در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است. به گونه ای که امنیت غذایی به عنوان ‏یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه های دولتها قرار گرفته است.

بررسی مفاهیم اقتصاد کشاورزی.

در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است. به گونه ای که امنیت غذایی به عنوان ‏یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه های دولتها قرار گرفته است.

بررسی مفاهیم اقتصاد کشاورزی
بررسی مفاهیم اقتصاد کشاورزی

 

در جهان امروز یکی از مشکلات اساسی بشر تامین نیازهای غذایی است.

به گونه ای که امنیت غذایی به عنوان ‏یکی از اهداف مهم، سرلوحه برنامه های دولتها قرار گرفته است.

بدون شک به منظور نیل از منابع کافی، باید ‏تولید کشاورزی به گونه ای باشد که تمامی نیازهای غذایی جامعه را برآورده کند.

از سوی دیگر تولید کشاورزی ‏خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدی می باشد، گروه اول عوامل فیزیکی تولید از قبیل:

زمین، بذر، آب، نیروی ‏کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط لازم تولید است و

گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید که ‏ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزی دارند.

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزی، این ‏عامل به عنوان شرط کافی تولید تلقی می گردد.

بنابراین به منظور تولید کشاورزی مطلوب و بهینه،

وجود عوامل ‏فیزیکی و غیرفیزیکی تولید در کنار یکدیگر لازم و ملزوم هم می باشند‏‎.‎

‏۱‏‎- ‎مهندسی اقتصاد کشاورزی

‏۱-۱‏‎ ‎تعریف و هدف‏

اقتصاد کشاورزی به مجموعه ای از علوم و روشها اطلاق می شود که عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی،

‏روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی ‏مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

به بیان دیگر اقتصاد کشاورزی عبارت از کاربرد اصول و نظریه های ‏اقتصاد عمومی در فرایند تولید،

مبادله و توزیع و مصرف موادغذایی و مواد خام اولیه مورد نیاز سایر بخشهاست. ‏

بر این اساس می توان نتیجه گرفت که اقتصاد کشاورزی، روشهای چگونگی استفاده مطلوب بهینه از منابع طبیعی

‏در بخش کشاورزی را از طریق شیوه ها و ابزار کارآمد خود مئرد مطالعه قرار می دهد.

هدف از ایجاد این رشته، ‏تربیت نیروهای متخصص و کارآمدی است که بتواند با تکیه بر دانش و اندوخته های علمی

و تجارب عملی خود ‏به عنوان کارشناس اقتصاد کشاورزی به تهیه و تدوین طرحهای توسعه کشاورزی و ارزیابی اقتصادی آنها

در ‏سطوح مختلف منطقه ای و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق به کارگیری روشهای تجزیه و تحلیل کمی

ارائه ‏مدلهای ریاضی در حل مسائل و مشکلات تولید، توزیع و یا معرف مواد غذایی و مواد خام، راهکارهای مناسبی ‏را ارائه نمایند.

متخصصان اقتصاد کشاورزی در فعالیتهای آموزشی و تحقیقاتی مرتبط با مسائل اقتصادی بخش ‏کشاورزی نیز می توانند همکاری نمایند‎.‎

‏۱-۲‏‎ ‎اهمیت و جایگاه در جامعه‏

با عنایت به اهمیت تولید کشاورزی در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعاد اقتصادی تولید،

اقتصاد ‏کشاورزی به عنوان یکی از شاخه های علوم کشاورزی، از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته های ‏کشاورزی

بتدریج مطرح شد و با سیر تکاملی اش امروزه بشکل یک دانش منسجم و مدون در مراکز آموزش ‏عالی و تحقیقاتی

در اختیار مشتاقان علم و جامعه کشاورزی قرار گرفته است. در عرصه فعالیتهای زراعی، ‏حضور متخصصانی که علاوه بر دانش کشاورزی،

اصول علم اقتصاد را نیز فراگرفته باشند و بتوانند با استفاده ‏از تجربیات و دانش خود،

در زمینه برنامه ریزی و تهیه طرحهای تولیدی محصولات کشاورزی به طور اقتصادی ‏فعالیت کنند

از ضروریات تحول کشاورزی کشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی اقتصاد ‏کشاورزی را بخوبی مشخص می کند‏‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا