:: اخبار و مقالات::

ایجاد باغ مادری و سازگاری پسته در استان خراسان شمالی

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، سطح کشت باغات پسته استان را ۴۸۳۴ هکتار شامل ۲۹۵۰ هکتار غیربارور و ۱۸۸۴ هکتار بارور با تولید ۲۶۱۵ تن عنوان کرد.

ایجاد باغ مادری و سازگاری پسته در استان خراسان شمالی.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، سطح کشت باغات پسته استان را ۴۸۳۴ هکتار شامل ۲۹۵۰ هکتار غیربارور و ۱۸۸۴ هکتار بارور با تولید ۲۶۱۵ تن عنوان کرد.

ایجاد باغ مادری و سازگاری پسته در استان خراسان شمالی
ایجاد باغ مادری و سازگاری پسته در استان خراسان شمالی

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی،

مهندس محمدعلی شریکیان گفت:

میانگین عملکرد باغات پسته در استان ۱۳۸۸ کیلوگرم در هکتار است و شهرستان های اسفراین و جاجرم به ترتیب

بیشترین سطوح زیر کشت و تولید پسته را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود:

ارقام پسته استان شامل کله قوچی، فندقی، اوحدی، احمد آقایی، اکبری، سفید بادامی و عباسعلی بوده

که سازگار به شرایط آب و هوایی استان می باشد و سطح توسعه کشت پسته در سال جاری ۴۰۰ هکتار برآورد می گردد.

شریکیان خاطرنشان کرد:

پسته کاری سرمایه گذاری بلندمدت است بر این اساس لازم است بهره برداران با آگاهی دقیق از نیاز های اکولوژیکی،

داده های اقلیمی منطقه (نظیر دما، رطوبت در زمان گرده افشانی، ارتفاع از سطح دریا و… )، شرایط فیزیکی وشیمیایی خاک و آب

و توجیهات فنی و اقتصادی نسبت به احداث باغ پسته اقدام کتند و

همچنین تامین پیوندک سالم از ارقام تجاری سازگار و پر محصول در برنامه ایجاد باغات پسته بسیار حائز اهمیت است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت:

در سال جاری با تامین پیوندک پسته ارقام تجاری و برتر اکبری، احمدآقائی از باغات مادری شهرستان های رفسنجان،

دامغان و قم ۷ هکتار باغ مادری پسته در شهرستان های اسفراین (۳ هکتار)، جاجرم (۳ هکتار)، مانه و سملقان (هکتار۱)

ایجاد شد تا در سنوات آتی امکان تهیه و تامین پیوندک در استان فراهم شود.

شریکیان ادامه داد:

همچنین به منظور بررسی سازگاری ارقام پسته با شرایط آب و هوایی استان باغات سازگاری با  ۲۲ رقم تجاری و برتر شامل چروک،

ممتاز، رضایی، شاه پسند، فندقی، کله قوچی، سفیدپسته، احمدآقایی، اکبری، عباسعلی،  AN۱، AN۲ ، AN۳ ، AN۴ AN۵ ،

اکبری پوست قرمز، بادامی سفید، شاپسند، خنجری، نر زودگل، نر متوسط گل، نر دیرگل در شهرستان جاجرم ایجاد شد

تا در برنامه توسعه سال های آینده ارقام سازگار و پر محصول توسعه یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا