گوگرد مایع پایه پتاسیم ۲۰-۲۰ فلونیا

گوگرد چهارمین عنصر غذایی مورد نیاز گیاهان است که نقش‌های بسیار متنوعی در رشد و نمو گیاهان (مانند تولید اسیدهای آمینه سیستئین و متیونین) به‌خصوص گیاهان دانه‌روغنی (مانند سویا، کلزا، آفتابگردان …) و گیاهان دارای ترکیبات معطر (مانند پیاز و سیر و کلم و…) دارد. 

همچنین گوگرد در خاک دارای خاصیت اسیدی بوده که در کاهش pH خاک و افزایش فراهمی و جذب سایر عناصر غذایی توسط ریشه با توجه به قلیایی بودن خاک‌ها نقش دارد.

گوگرد مایع بر پایه پتاسیم فلونیا که در واقع پلی سولفید پتاسیم می‌باشد، علاوه بر تأمین گوگرد، با تأمین پتاسیم، نقش مهمی در درشت شدن و یک‌دست شدن میوه و رنگ‌پذیری آن دارد و باعث مقاومت گیاه نسبت به اکثر تنش‌ها و بیماری‌ها می‌شود. 

گوگرد مایع نسبت به گوگرد به فرم جامد، دارای اثرگذاری بیشتر و سریع‌تر است.

آنـــالـــیـــز:

گوگرد: ۲۰٪

پتاس محلول: ۲۰٪

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن