کود هیومیک اسید غنی شده گرانول هوکرشرکت کیمیا اکسیر شرق

از مشکلات مهم واساسی خاکهای ایران کمبود مواد آلی خاک می باشد که این امر باعث سفتی خاک در خاک های رسی و عدم حفظ رطوبت و کمبود مواد غذایی در خاک های شنی می گردد.

مواد آلی در خاک باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ها می گردد.

کود هیومیک اسید گرانوله هوکر که دارای مواد آلی بالا و اسید هیومیک بوده که هیومیک آن بصورت فعال شده می باشد. این کود پس از فرآوری لئوناردنیت بصورت گرانول در سایز استاندارد تولید می گردد در کشت های زراعی به صورت چالکود قابلیت هدف دارد.

کود اسید هیومیک بر رشد ریشه گیاه و قسمت هوایی اثر دارد ولی اثرات آن بر روی ریشه برجسته تر است.

اسید هیومیک با داشتن خاصیت تبادل کاتیونی در خاک موجب نگهداری عناصر غذایی به فرم تبادلی می شود و در شرایط نیاز گیاه در اختیار گیاه قرار می دهد که علاوه برآن در اصلاح ساختمان خاک و رشد ریشه گیاه تاثیر بسزایی دارد

 

مزایا:

۱) کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغی افزایش پیدا میکند.

۲) جوانه‌ ، شکوفه ، بزرگ شدن میوه و مقاومت گیاه به خشکی را افزایش میدهد.

۳) باعث افزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاک میشود.

۴) عناصر ریز مغذی همچون آهن را کلات کرده و باعث افزایش جذب این عناصر توسط گیاه می شود. 

و همچنین به صورت استفاده همزمان،باعث جذب کود شیمیایی می شود.

۵) قابلیت کلات کنندگی عناصر ریزمغذی مانند آهن و درنتیجه افزایش قابلیت جذب آنها توسط گیاه،

افزایش جذب کودهای شیمیائی در صورت استفاده همزمان با آنها.

۶) مقاومت گیاه به شوری و کم‌آبی افزایش پیدا میکند.

۷)تقویت سیستم ریشه و تسهیل تعریق و تعرق گیاهی.

 

این کود در آب کاملاً محلول بوده و در تمامی سیستم‌های آبیاری قابل استفاده است. 

 

 

میزان مصرف

      محصولات زراعی :حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار  ( اغلب قبل از کاشت) 
               درختان میوه : حدود ۲۰۰ گرم برای درختان جوان و حدود ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ گرم برای درختان بزرگ و تنومند

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا