کود شیمیایی TE ا 20-20-20 هارپا شرکت کیمیا اکسیر شرق

گروه کودهای NPK کودهای کاملی هستند که دارای کلیه عناصر میکرو و ماکروی مورد نیاز گیاه می‌باشند. 

از ویژگی‌های این کودها، درصدهای مختلفی از عناصر غذایی ماکرو می‌باشد. این امر باعث شده تا بتوان گیاه را  در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی خود تغذیه کرد. مقدار عناصر میکرو در همه فرمول ها ثابت و همگی با عامل کلات کننده EDTA ترکیب شده‌اند. 

کود ۲۰-۲۰-۲۰ حاوی ۲۰% نیتروژن، ۲۰% فسفر و ۲۰% پتاسیم می‌باشد که با توجه به بالانس این سه عنصر یک فرمول کودی مناسب برای انواع خاک های کشور بوده که در محصولات مختلف می توان در طول فاز رویشی به منظور رشد متعادل گیاه استفاده کرد که هم قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و استفاده در سیستم آبیاری را دارد.

مزایا:

۱) تغذیه متعادل گیاهان نسبت به سه عنصر ماکرو (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و عناصر میکرو

۲) تحریک رشد رویشی مناسب و متعادل

۳) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلول پاشی

۴) افزایش کمیت و کیفیت محصول 

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

برای هر نوبت کود دهی با دز ۳ تا ۵ کیلوگرم در هزار لیتر به صورت محلول پاشی یا به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: 

برای هر نوبت کود دهی با دز ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر روی برگ ها محلول پاشی یا به میزان ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم با توجه به سن درخت بصورت چال کود برای هر درخت استفاده گردد یا به میزان ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار، در سیستم آبیاری استفاده گردد.

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

برای هر نوبت کود دهی با دز ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر روی برگ ها محلول پاشی یا به میزان ۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

دکمه بازگشت به بالا