کود شیمیایی TE ا 36-12-12 هارپا شرکت کیمیا اکسیر شرق

گروه کودهای NPK هارپا کودهای کاملی هستند که دارای کلیه عناصر میکرو و ماکروی مورد نیاز گیاه می‌باشند. 

از ویژگی‌های این کودها، درصدهای مختلفی از عناصر غذایی ماکرو می‌باشد. این امر باعث شده تا بتوان گیاه را در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی خود تغذیه کرد. مقدار عناصر میکرو در همه فرمول ها ثابت و همگی با عامل کلات کننده EDTA ترکیب شده‌اند. 

کود شیمیایی ۳۶-۱۲-۱۲  حاوی ۱۲% نیتروژن، ۱۲% فسفر و ۳۶% پتاسیم می‌باشد. با توجه به بالا بودن نسبت پتاسیم یک فرمول کودی بسیار مناسب برای انواع محصولات زراعی و باغی بوده که می توان در فاز زایشی به  منظور بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن و افزایش کیفیت و کمیت محصول استفاده نمود. 

این کود هم قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی و هم استفاده در سیستم آبیاری را دارد.

مزایا:

۱) تغذیه گیاهان نسبت به عناصر ماکرو، به‌خصوص پتاسیم

۲) بهبود رنگ‌آوری میوه

۳) درشت شدن محصول 

۴) بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن

۵) افزایش مقاومت گیاه نسبت به استرس‌ها و بیماری‌ها

۶) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلول پاشی

۷) افزایش کمیت و کیفیت محصول 

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

برای هر نوبت کود دهی با دوز ۳ تا ۵ کیلوگرم در هزار لیتر به صورت محلول پاشی یا به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: 

برای هر نوبت کود دهی با دوز ۲ تا ۳کیلوگرم در هزار لیتر روی برگ ها محلول پاشی یا به میزان ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم با توجه به سن درخت به صورت چال کود برای هر درخت استفاده گردد یا به میزان ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار، در سیستم آبیاری استفاده گردد.

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

برای هر نوبت کود دهی با دوز ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر روی برگ ها محلول پاشی یا به میزان ۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

دکمه بازگشت به بالا