کود شیمیایی هارپا TE ا 36-12-12

 گروه کودهای NPK هارپا کودهای کاملی می باشند که دارای کلیه عناصر میکرو و ماکروی مورد نیاز گیاه می‌باشد. 

از ویژگی‌های این کودها، درصدهای مختلفی از عناصر غذایی ماکرو می‌باشد. این امر باعث شده تا بتوان گیاه را در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی خود تغذیه کرد. مقدار عناصر میکرو در همه فرمول ها ثابت و همگی با عامل کلات کننده EDTA ترکیب شده‌اند. 

مزایا:

۱) تغذیه گیاهان نسبت به عناصر ماکرو، به‌خصوص پتاسیم

۲) بهبود رنگ‌آوری میوه

۳) درشت شدن محصول

 

۴)بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن

۵) افزایش مقاومت گیاه نسبت به استرس‌ها و بیماری‌ها

۶) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلولپاشی

۷) افزایش کمیت و کیفیت محصول 

کود شیمیایی ۳۶-۱۲-۱۲ هارپا حاوی ۱۲% نیتروژن، ۱۲% فسفر و ۳۶% پتاسیم می‌باشد که با توجه به بالا بودن نسبت پتاسیم یک فرمول کودی بسیار مناسب برای انواع محصولات زراعی و باغی بوده که می توان در فاز زایشی به  منظور بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن و افزایش کیفیت و کمیت محصول استفاده نمود. 

این کود هم قابلیت استفاده بصورت محلولپاشی و هم استفاده در سیستم آبیاری را دارد.

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۳ تا ۵ در هزار بصورت محلولپاشی یا به میزان ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار روی برگها محلولپاشی یا به میزان ۳۰۰-۱۵۰ گرم با توجه به سن درخت بصورت چالکود برای هر درخت استفاده گردد یا به میزان ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم در سیستم آبیاری استفاده گردد.

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار روی برگها محلوپاشی یا به میزان ۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن