کود شیمیایی مونوپتاسیم فسفات 34-52-0 هوکر شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود مونوآمونیوم فسفات(MKP)شامل ۵۲% :P۲O۵ و ۳۴% :K۲O بوده که اغلب به عنوان منبع مغذی در رشد و نمو و تقویت گیاهان سهیم بوده و بعنوان یک منبع موثر پتاسیم و فسفر برای گیاهان می باشد.

مونو پتاسیم فسفات به عنوان یک منبع P و K و همچنین یک عامل بافر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

این ماده در ترکیب با کود های دیگر می تواند پاسخگوی نیازهای تغدیه ای و غذایی محصول در طول دوره رشد باشد، همچنین به دلیل خلوص بالا و حلالیت بالای آن در آب، باعث شده به عنوان یک کود ایده آل مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این ترکیب فوق برای آماده سازی و تولید کود های مایع مناسب است.

مزایا:

۱)افزایش میزان ریشه زایی.

۲)تنظیم سنتز پروتئین در گیاه و در نتیجه افزایش تقسیم سلول ها و رشد بهتر گیاه.

۳)حفاظت از گیاه به هنگام فصل سرما و در هوای خشک.

۴)مکمل بسیار خوب برای خاک های آهکی با توجه به PH اسیدی کود.

۵)ثابت نگه داشتن اسیدیته خاک به دلیل خاصیت بافری بالا.

۶)افزایش تنفس و تعریق گیاه و در نتیجه جذب بیشتر مواد مغذی از خاک.

۷)کاهش احتمال بروز بیماری های گیاهی و سرکوب بیماری هایی همچون کپک پودری برگ ها.

۸)ایمنی مناسب و سازگاری با محیط زیست.

 

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

دکمه بازگشت به بالا