پلت مرغی ۱۰۰٪ خالص هوکر

کود پلــت مرغی هوکر با دارا بودن ماده آلی بالا و داشتن میکروارگانیسم‌های فراوان در خاک‌های ایران که اکثرا فقیر بوده، دارای تأثیر بسیار چشمگیر بوده و وضعیت فیزیکوشیمیایی خاک را بهبود می‌بخشد که بصورت کاملا بهداشتـی تولید می شود این محصول فاقد بذر علف هرز و عوامل بیمـاری‌زا می‌باشد. 

مزایا:

۱. رفع کمبـود عناصـر مورد نیاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح . 

۲. اصلاح ساختمان خاک. 

۳. افزایش حلالیت عناصـر غذایــی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

۴. افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد. 

۵. جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز. 

۶. افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـــش ســرعت جوانه زنی . 

۷. کود پلت مرغـی باعث افــــزایش فعـالیت هــــای میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود. 

۸. افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهــش دفعـات آبیاری.

۹. افزایش چشمگیر کمیت و کیفیت محصول

کود پلت مرغی هوکر کنسانتره کاملا کمپوست شـده از کـود مرغ خالـص بوده کـه پس از غنی سازی در شرایط کاملا استریل به شکل پلـت در آمـده و علـاوه بر تامین کلیــه عناصر مورد نیاز گیاه در فعال سازی و بهبود وضعیت خاک تاثیر به سزایی را ایفا می کند.

این کود دارای مواد غذایی بالایی بوده و توسط گوگرد غنی شده است.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهــش انتقال بیمـــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایــدار.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن