ماکروی آلی شیمیایی

کود ماکرو کامل آلی شیمیایی در واقع ترکیبی از کودهای مرغی و دامی کاملا پوسیده و کمپوست‌شده با کودهای شیمیایی مختلف می‌باشد که با سایر ترکیبات مختلف نیز غنی شده است.

این کود نسبت متعادلی از عناصر ماکروی ازت فسفر پتاس به میزان ۵٪ دارد که با ۵٪ گوگرد نیز غنی شده است که علاوه بر آن دارای ۳۰٪ ماده‌ی آلی با توجه به کمبود خاک‌های کشور است.

مزایا:

۱) تأمین عناصر ماکروی مورد نیاز گیاه با نسبت متعادل

۲) افزایش حاصلخیزی خاک

۳) اصلاح ساختمان خاک

۴) افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های خاک

۵) قابلیت استفاده با دستگاه‌های کودپاش و کودکار

۶) افزایش عملکرد و کیفیت محصول

در واقع با مصرف کود ماکرو کامل شیمیایی از مزایای کودهای شیمیایی همراه با مزایای کودهای آلی به طور هم‌زمان در رشد و نمو هرچه بهتر محصولات زراعی و باغی می‌توان بهره گرفت.

با مصرف کود ماکرو کامل آلی شیمیایی، عملکرد و کیفیت محصولات به طور چشمگیر افزایش پیدا خواهد کرد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهــش انتقال بیمـــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایــدار.

دکمه بازگشت به بالا
بستن