کود شیمیایی فلونیا TE ا 20-20-20

گروه کود های NPK کود هایی هستند که دارای کلیه عناصر میکرو و ماکروی مورد نیاز گیاه می باشند.

از ویژگی های این کودها، درصد های مختلفی از عناصرغذایی ماکرو می باشد. این امر باعث شده تا بتوان گیاه، در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی خود تغذیه کرد. مقدار عناصر میکرو در همه فرمول ها ثابت وهمگی با عامل کلات کننده EDTA ترکیب شده اند.

مزایا:

۱) تغذیه متعادل گیاهان نسبت به سه عنصر ماکرو (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و عناصر میکرو

۲) تحریک رشد رویشی مناسب و متعادل

۳) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلولپاشی

۴) افزایش کمیت و کیفیت محصول 

کود ۲۰-۲۰-۲۰ هارپا حاوی ۲۰% نیتروژن، ۲۰% فسفر و ۲۰% پتاسیم می‌باشد که با توجه به بالانس این سه عنصر یک فرمول کودی مناسب برای انواع خاک های کشور بوده که در محصولات مختلف می توان در  در طول فاز رویشی به  منظور رشد متعادل گیاه استفاده کرد که هم قابلیت استفاده بصورت محلولپاشی و هم بصورت استفاده در سیستم آبیاری را دارد.

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۳ تا ۵ در هزار بصورت محلول پاشی یا به میزان ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار روی برگها محلول پاشی یا به میزان ۳۰۰-۱۵۰ گرم با توجه به سن درخت بصورت چالکود برای هر درخت استفاده گردد یا به میزان ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم در سیستم آبیاری استفاده گردد.

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار روی برگها محلول پاشی یا به میزان ۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن