کود شیمیایی TE ا 20-20-20 فلونیا، شرکت کیمیا اکسیر شرق

گروه کود های NPK فلونیا کود هایی هستند که دارای کلیه عناصر میکرو و ماکروی مورد نیاز گیاه می باشند.از ویژگی های این کودها، درصد های مختلفی از عناصر غذایی ماکرو می باشد. این امر باعث شده تا بتوان گیاه را  در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی خود تغذیه کرد. مقدار عناصر میکرو در همه فرمول ها ثابت وهمگی با عامل کلات کننده EDTA ترکیب شده اند. 

کود ۲۰-۲۰-۲۰ حاوی ۲۰%نیتروژن، ۲۰%فسفر و ۲۰%پتاسیم می باشد که با توجه به بالا بودن نسبت فسفر یک فرمول کودی بسیار مناسب برای انواع محصولات زراعی و باغی بوده که می توان در فاز رویشی به منظور توسعه سیستم ریشه، تأمین کننده ی انرژی گیاه و پیش رس شدن محصول جهت افزایش کیفیت و کمیت محصول با ویژگی انبارداری بالا استفاده نمود. نحوه ی استفاده به دو صورت محلول پاشی و استفاده در سیستم آبیاری می باشد.

مزایا:

۱) تغذیه متعادل گیاهان نسبت به سه عنصر ماکرو (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و عناصر میکرو

۲) تحریک رشد رویشی مناسب و متعادل

۳) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلول پاشی

۴) افزایش کمیت و کیفیت محصول 

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

برای هر نوبت کود دهی با دز ۳ تا ۵ کیلوگرم در هزار لیتر به صورت محلول پاشی یا به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: 

برای هر نوبت کود دهی با دز ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر روی برگ ها محلول پاشی یا به میزان ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم با توجه به سن درخت بصورت چال کود برای هر درخت استفاده گردد یا به میزان ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار، در سیستم آبیاری استفاده گردد.

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

برای هر نوبت کود دهی با دوز ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر روی برگ ها محلول پاشی یا به میزان ۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا