کود شیمیایی 18-51-0-0 سولوپتاس فلونیا

استفاده از کود های پتاس بالا به هنگام میوه دهی و یا پر شــدن دانه ها شرایط را برای دستیابی به محصـــول با کیفیت مطلـــوب یک دست و رنگ مناسب فراهــــم می سازد. همچنین به منظــور افزایش تحمل گیاه در برابر انواع تنش های محیطی کود پتـــاس بالای هوکر توصیه می شود.

 

مزایا:

۱) تغذیه گیاهان نسبت به پتاسیم و گوگرد

۲) کاهش pH خاک و افزایش جذب سایر عناصر غذایی

۳) بهبود رنگ‌آوری میوه

۴) درشت شدن محصول

۵)بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن

۶) افزایش مقاومت گیاه نسبت به استرس‌ها و بیماری‌ها

۷) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلولپاشی

۸) افزایش کمیت و کیفیت محصول 

این کود قابلیت انحلال ۱۰۰% در آب را دارا می باشد و باعث شده تا در انواع روش های 

آبیاری، سیستم های نوین قطره ای و محلول پاشی مورد استفاده قرار گیرد. درصد بالای

پتاسیم  باعث  افزایش کیفیت محصول و رشد ساقه می گردد. با توجه به اینکه در ترکیبات

این کود کلر وجود ندارد احتمال بروز سمیت و برگ سوزی کلـره وجود نـــداشته و بــرای 

خاک‌های شور نیز مناسب است. 

این کود در آب کامــلاً محلــول بـــوده و در تمامـی سیستـــم‌های آبیـــاری و محلول پاشی نیز قابل استفاده است.

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار بصورت محلولپاشی یا به میزان ۱۵-۱۰ کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار روی برگها محلولپاشی یا به میزان ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم در سیستم آبیاری استفاده گردد.

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

برای هر نوبت کوددهی با دوز ۲ تا ۳ در هزار روی برگها محلوپاشی یا به میزان ۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشنـــــاس مصــرف گردد. 

 

زمان محلولپاشی : برای افزایش جـــذب بهتر است محلولپاشی در هوای خنـک ترجیحاً اوایل صبح و یا غروب انجام شود. از محلولپـاشی در شرایط نامساعـــد آب و هوایــی از قبیل خشکــی بیش از حد و یا در زمان احتمال وقوع بارندگــی خودداری شود.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن