فلونیا – کلات آهن ۶ درصد

کود میکرو گرانول آهن هارپا حـاوی ۶ درصـد آهـن قابـل جـذب

برای گیاهان می‌باشد که به صورت EDDHSAM کلات شده است. 

این کود حتی برای خاک‌های بسیار قلیـــایی مناســـب 

می باشد و تا PH<11 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل

جذب می باشد. 

کود کلات آهن هارپا در خاک‌های ایران که عمـدتا خـاک‌هایی

با PH قلیایی‌ می‌باشند، دارای اثربخشی بسیار خوبی می‌باشد.

مزایا:

• پایداری کلات آهن تا PH=11 

• ویژه مصرف خاکی و کود آبیاری 

• قابل مصرف در انواع خاک های قلیایی و آهکی که در آنها گیاهان دچار کمبود آهن می‌شوند. 

• افزایش عملکرد، بهبود کیفیت، ایجاد مقاومت در برابر آفات و بیماری ها، مقاومت در برابر سرمازدگـــی و کاهــش ضایعات از طریق تاثیر عنصر آهن در متابولیسم گیاه. 

آهن گیاه در تشکیل کلروفیل، فعال سازی سیستم های فتوسنتز، متابولیسم پروتئین و کاهش نیترات نقش های مهمی دارد. کلات آهن هارپا یکی از بهترین کلاتــهای آهــــن EDDHSAM است که برای رفــع کمبود آهن در محصولات باغی و زراعی و سایر گیاهانی که به کمبــود آهن حســـاس هستنـــد مصرف می شود.

آنالیز:

این کود در آب کاملاً محلول بوده و در تمامی سیستم‌های آبیاری نیز قابل استفاده است.

 

آهن محلول: ۶ ٪
ارتو ارتو: ۴/۸ ٪

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشناس مصــرف گــــردد.

 

به دلیل ناپایدار بودن کلات EDDHSAM در برابر نور آفتاب توصیه می شود بلافاصله بعد از مصرف با خاک پوشانده شود.

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن