کود کلات آهن ۶ درصد فلونیا، شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود میکرو گرانول آهن حـاوی ۶ درصـد آهـن قابـل جـذب برای گیاهان می‌باشد که به صورت EDDHSAM کلات شده است. این کود حتی برای خاک‌های بسیار قلیـایی مناسـب می باشد و تا PH<11 کاملا در خاک پایدار بوده و برای گیاهان قابل جذب می باشد. 

کود کلات آهن در خاک‌های ایران که عمـدتا خاک‌هایی با PH قلیایی‌ می‌باشند، دارای اثربخشی بسیار خوبی می‌باشد.

آهن در تشکیل کلروفیل، فعال سازی سیستم های فتوسنتز، متابولیسم پروتئین و کاهش نیترات، نقش بسزایی دارد. کلات آهن  این برند یکی از بهترین کلات های EDDHSAM است که برای رفع کمبود آهن در محصولات باغی و زراعی و سایر گیاهانی که به کمبود آهن حسـاس هستنـد مصرف می شود.

به دلیل ناپایدار بودن کلات EDDHSAM در برابر نور آفتاب توصیه می شود بلافاصله بعد از مصرف با خاک پوشانده شود.

مزایا:

۱) پایداری کلات آهن تا PH=11 

۲) ویژه مصرف خاکی و کود آبیاری 

۳) قابل مصرف در انواع خاک های قلیایی و آهکی که در آنها گیاهان دچار کمبود آهن می‌شوند.

۴) افزایش عملکرد، بهبود کیفیت، ایجاد مقاومت در برابر آفات و بیماری ها، مقاومت در برابر سرمازدگـی و کاهش ضایعات از طریق تاثیر عنصر آهن در متابولیسم گیاه

۵) این کود در آب کاملاً محلول بوده و در تمامی سیستم‌های آبیاری نیز قابل استفاده است.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتـــر زیر نظــــر کارشناس مصــرف گــــردد.

 


محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا