آلی مخصوص زعفران

کود آلی مخصوص زعفران در واقع ترکیبی از کود مرغ و دام کاملا پوسیده می‌باشد که توسط گوگرد، اسید آمینه، پروتئین و ریزمغذی‌ها غنی شده و در نهایت به شکل گرانول تولید شده است که عاری از هرگونه تخم علف‌های هرز و آفت و بیماری است.

هدف : افزایش گل دهی و کیفیت محصول

مزایا:

۱) رفع کمبود عناصر مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح

۲) اصلاح ساختمان خاک 

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصـا فسفر، آهن، روی، منگنز و مس 

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید 

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز

۶) افزایش قدرت ریشه زایی

۷) افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعات آبیاری

۸) افزایش کمیت و کیفیت گل زعفران

۹) کود آلی مخصوص زعفران باعث افزایش فعالیت های میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود.

* این کود دارای ۴۶ درصد ماده‌ی آلی است که نقش مهمی در حاصل‌خیزی و تخلخل خاک و نگهداشت آب دارد و ارتباط مستقیمی با درآمدن تیج‌های زعفران و باز شدن گل در ابتدای فصل گل‌ دهی خواهد داشت.

* استفاده از کود آلی مخصوص زعفران باعث افزایش کمیت و کیفیت گل زعفران در سال بعد گل‌دهی خواهد شد.

 

مقدار مصرف:

۷۰۰ – ۱۲۰۰ کیلوگرم

بسته به شرایط خاک و منطقه‌ی کشت

 

زمان مصرف:

قبل از کشت به صورت اختلاط با خاک یا بعد از برداشت گل ها در زمان زاچ آب

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـــاس مصــرف گردد. 

 

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا
بستن