:: اخبار و مقالات::

مروری بر فرایند فتوسنتز و عملکرد در غلات

فتوستز فرآیندیست که طی آن انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل شده که مهمترین پدیده بیولوژیکی روی کره زمین می باشد و باید آن را منبع انرژی اولیه بشر دانست.

مروری بر فرایند فتوسنتز و عملکرد در غلات.

فتوستز فرآیندیست که طی آن انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل شده که مهمترین پدیده بیولوژیکی روی کره زمین می باد و باید آن را منبع انرژی اولیه بشر دانست.

مروری بر فرایند فتوسنتز و عملکرد در غلات
مروری بر فرایند فتوسنتز و عملکرد در غلات

 

جنبه های فیزیولوژیکی غلات :

فتوستز فرایندی است که طی آن انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می شود.

که مهمترین پدیده بیولوژیکی روی کره زمین بوده و که منبع انرژی اولیه بشر می باشد.

پس فتوسنتز اساس رشد و عملکرد تمام گیاهان زراعی می باشد.

فتوسنتز فقط در گیاهان سازگار از نظر ژنتیکی رخ می دهد و گاهی متغیر های محیطی نیز ممکن است اثرات محیطی را بپوشاند.

از نقطه نظر اصلاح نباتات تلاش برای افزایش عملکرد دانه بدون توجه

به مقدارمواد فتوسنتزی قابل دسترس، به طور کلی شکست خورده است.

چون کربن جزء اصلی ماده خشک گیاه است، پس منطقی است

که افزایش سرعت اسیمیلاسیون دی اکسید کربن باعث افزایش عملکرد شود.

از حدود سالهای ۱۹۶۰ سرعت اسیمیلاسیون Co2 نقطه شروعی برای توجیه بهبود عملکرد گیاهان زراعی بوده است

و درک اینکه چرا افزایش سرعت فتوسنتز برگ ممکن است عملکرد را افزایش ندهد ا

ساس درک فیزیولوژی در رابطه با رشد و نمو آن ها می باشد.

تمام مواد فتوسنتزی تولید شده به سمت عملکرد اقتصادی یعنی دانه هدایت نمی شود.

بخشی به ریشه ها، برگ ها، ساقه ها و وظایف حیاتی گیاه مصرف می شود.

لذا اندازه گیری سرعت فتوسنتز یک برگ از یک گیاه منفرد نمی تواند نشان دهنده کل سرعت فتوسنتز آن گیاه با جمعیت گیاهی باشد.

زلیچ دریافت که اندازه گیری فتوسنتز گمراه کننده است. و دریافت که عملکرد گیاه زراعی رابطه نزدیکی با

اسیمیلاسیون فتوسنتزی خالص Co2 دارد که در طول فصل محاسبه شده باشد.

و همچنین آزمایشات، بر روی غنی سازی Co2 حاکی از آن است که افزایش فتوسنتز خالص عملکرد را افزایش می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا