کود شیمیایی سیلیکات پتاسیم فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود مایع سیلیکات پتاسیم سبب افزایش زمان انبار داری محصول می شود.

کود حاوی سیلیسیم و پتاسیم سبب افزایش مقاومت در برابر حشرات و قارچ ها، افزایش جذب کودها و سموم ، جلوگیری از ورس (خمیدگی گیاه) و موقعیت برگ ها را در بهترین حالت نور قرار می دهد، بهبود رشد زایشی، ارتقاء عملکرد محصول از طریق طویل کردن خوشه و افزایش وزن دانه، افزایش مقاومت در برابر تنش های غیر جانداری مثل شدت تابش، خشکی، شوری، و… ، افزایش عطر و رنگ میوه، افزایش ماندگاری محصولات و بهبود انبار داری ، افزایش مقاومت به تنش های جانداری (مانند کرم ساقه خوار، مگس سفید، شته، کنه، تریپس و…) و بیماری های بلاست برنج، شیت بلایت، پژمردگی ورتیسیلیومی، سفیدک پودری وغیره. می گردد. 

این کود با تقویت کننده  دیواره سلولی گیاه با تشکیل یک سد فیزیکی در برابر حشرات، کپک و قارچ به عنوان عایق عمل می کند.

 

مزایا:

۱) افزایش سایز محصول به دلیل وجود پتاسیم

۲) مقاوم شدن گیاه در برابر حملات قارچی و آفت ها

۳) افزایش مقاومت برنج در برابر بیماری بلاست

۴) مقاوم شدن درختان باغی در برابر انواع آفت های باغی

۵) مطلوب شدن اندازه،عطر و طعم میوه و خاصیت افزایش ماندگاری میوه

۶) افزایش مقاومت فوق العاده گیاهان و درختان در مقابل تنش های گرمایی،سرمایی وشوری خاک

۷) کنترل تعریق گیاه

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

دکمه بازگشت به بالا