کود فسفیت پتاسیم فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود فسفیت پتاسیم یک محصول  با تاثیرات چندگانه بوده که حاوی فسفر( به فرم فسفیت) و پتاسیم می باشد که علاوه برنقش تغذیه ای و افزایش رشد ریشه و رنگ پذیری و درشت شدن محصول موجب افزایش مقاومت گیاه نسبت به انواع بیماری های قارچی ازجمله  ورتیسیلیومی و بوته میری و گموز وسایر بیماری های باکتریایی می گردد.وجود فسفر به فرم فسفیت در این محصول علاوه بر سرعت جذب بالا و تحریک پذیری بیشتر در گیاه نسبت به فرم فسفات و همچنین غلظت بالای این عنصر در این کود اثر گذاری این محصول نسبت به دیگر محصولات مشابه را بسیار متفاوت نموده وتاثیر فوق العاده ای بر روی گیاهان زراعی و باغی دارد.شیوه عملکرد این محصول با فعال کردن مکانیسم های مقاومتی در گیاه مثل تولید فیتو الکسین ها و  القای پروتئین های مقاومتی و تقویت دیواره سلولی باعث افزایش مقاومت گیاه می گردد.

مـــزایـــا:

۱) روی بیماری های قارچی موثر میباشد

۲) پوسیدگی ریشه را کاهش میدهد

۳) مکانسیم دفاعی گیاه را فعال میکند

۴) عملکرد و تحریک عنصرهایی مثل منگنز و آهن را افزایش میدهد

۵) در گیاه به هیچ وجه باقی نمیماند

۶) افزایش میزان فتوسنتز گیاه

۷) افزایش انبارداری محصولات

۸) افزایش اندازه میوه و بهبود خصوصیات ظاهری میوه

۹) افزایش تعداد گل و میوه

۱۰) کمک به جلوگیری از ریزش برگ و میوه می‌باشد

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا