صابون محلول پاشی فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

صابون محلول پاشی فلونیا با کاهش کشش سطحی آب محلول پاشی موجب افزایش خیسی سطح برگ شده و از ایجاد حالت قطره شدن آب روی برگ جلوگیری کرده که این امر از حالت ذره بینی در مقابل آفتاب ممانعت می کند که علاوه برموارد ذکر شده در افزایش جذب و کارایی  عناصر غذایی نیز تاثیر مثبت بسزایی دارد . استفاده از این محصول با شستشوی گیاه موجب سهولت تنفس وفتوسنتز و کاهش آفات شده  وهمچنین با داشتن پتاسیم در ترکیب خود علاوه برنقش تغذیه ای موجب افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی و زیستی می گردد که بدون زیان برای انسان و محیط زیست و خود گیاه می باشد.

مزایا:

۱) هنگامی که یک گیاه از کمبود مواد مغذی خاصی رنج می برد ، محلول پاشی می تواند مفید باشد

۲)محلول پاشی در مقایسه با کودهایی که روی خاک قرار می گیرند ، غلظت کمتری دارد.

۳) کود محلول پاشی یک راه حل عالی کوتاه مدت برای گیاهانی است که دچار تنش می شوند.

۴) صابون محلول پاشی برای جلوگیری از مشکل شسته شدن خاک ها و واکنش سریع گیاه به مواد مغذی را دارد.

۵) صابون محلول پاشی باعث شستشوی برگ وسهولت تنفس وعمل فتوسنتزوکربن گیری راافزایش می دهد.

۶) صابون محلول پاشی باعث افزایش کارایی کودوسم می شود.

۷) استفاده ازصابون محلول پاشی  باعث جلوگیری ازحالت قطره شدن کودوسم شده ومانع ازسوختگی نقطه ای به علت حالت ذره بینی قطره درمقابل آفتاب روی برگ گیاه می شود.

 

                                                                    میزان مصرف:

                                    با دز ۱ تا ۱.۵ در ۱۰۰۰ لیتر آب محلولپاشی به تنهایی یا با سایر کودها

                                     هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر                                                                                  کارشنـاس مصــرف گردد.

 

دکمه بازگشت به بالا