:: اخبار و مقالات::

راه مبارزه با علف هرز «یولاف وحشی» چیست؟

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان کرمانشاه کشاورزان مناطق گرمسیری استان کرمانشاه گفت : همزمان با آغاز مبارزه با علف هرز در مزراع گندم مشاهده شده که مبارزه با یولاف وحشی در بعضی از مزارع مناطق گرمسیری با مقاومت سموم شیمیایی همراه بوده که در تلاشیم با استفاده از سموم شیمیایی دیگر این مقاومت را بشکنیم.

راه مبارزه با علف هرز «یولاف وحشی» چیست؟

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان کرمانشاه کشاورزان مناطق گرمسیری استان کرمانشاه گفت : همزمان با آغاز مبارزه با علف هرز در مزراع گندم مشاهده شده که مبارزه با یولاف وحشی در بعضی از مزارع مناطق گرمسیری با مقاومت سموم شیمیایی همراه بوده که در تلاشیم با استفاده از سموم شیمیایی دیگر این مقاومت را بشکنیم.

راه مبارزه با علف هرز «یولاف وحشی» چیست؟
راه مبارزه با علف هرز «یولاف وحشی» چیست؟

 

او گفت:

کشاورزان اگر خود سرانه از سموم شیمایی قبلی استفاده کنند نه تنها سرمایه آن‌ها به هدر می‌رود

بلکه مقاومت یولاف گسترش پیدا می‌کند و کشت گندم در این منطقه غیر ممکن خواهد شد.

او افزود:

کشاورزان حتی اگر غلظت سموم پارسال را پنج برابر کنند تاثیری بر این علف هرز نخواهد داشت و

در این زمینه باید حتما با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کنند تا بتوانند این مقاومت را بشکنند.

مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزی استان افزود:

از ۱۰ دی ماه تاکنون بیش از هزار هکتار از زمین‌های زراعی مناطق گرمسیری سمپاشی شده اند و

هیچ کمبودی در زمینه سموم در استان نداریم.

شرفی با بیان اینکه ۳۸۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمانشاه زیر کشت گندم آبی و دیم رفته، ادامه داد:

۱۵ درصد از اراضی گندم استان در مناطق گرمسیری قرار دارد.

یولاف وحشی علف هرزی باریک برگ از خانواده گندم است که در مزارع گندم و جو رشد می‌کند و

همه مواد غذایی موجود در خاک را جذب می‌کند که به دلیل رشد سریع آن با سایه اندازی روی گندم تا ۵۰ درصد

عملکرد محصول را کاهش می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا