:: اخبار و مقالات::::مقالات::

رابطه جنس خاک و کمبود عناصر غذایی در PH های مختلف

رابطه جنس خاک و کمبود عناصر غذایی در PH های مختلف

رابطه جنس خاک و کمبود عناصر غذایی در PH های مختلف
رابطه جنس خاک و کمبود عناصر غذایی در PH های مختلف

 

جدول فوق کمبود عناصر غذایی در خاک‌هایی با بافت ‌ها و PH های مختلف را نشان می‌دهد.

این کمبودها می‌توانند در هر شرایطی وجود داشته‌ باشند و برای اطمینان خاطر باید از تجزیه خاک استفاده کرد.

انواع

خاک

انواع خاک

با PH پایینتر از ۶

انواع خاک

با PH ما بین ۶ و ۷

انواع خاک

با PH بالاتر از ۷

 

 

 

 

خاک های

شنی

ازت

ازت ازت

فسفر

روی

روی

پتاسیم

منیزیم

منیزیم

کلسیم

منگنزبُر

منگنزبُر

منیزیم

مس

مس

مولیبدن

روی

آهن

مس —————–

—————

روی

—————–

——————-

 

 

خاک های

شنی لومی

ازت

ازت

ازت

فسفر

روی

منیزیم

پتاسیم

منیزیم

منگنزبُر

کلسیم

منگنزبُر

مس

منیزیم

مس

آهن

مولیبدن

—————–

ازت

مس

—————–

—————

روی

—————–

——————-

 

خاک های لومی

 

فسفر

بُر

بُر

پتاسیم

منگنز

منگنز

مولیبدن

—————–

مس

—————–

—————–

آهن

خاک های

رسی لومی

فسفر

منگنز

بُر

پتاسیم

—————–

منگنز

مولیبدن

—————–

—————–

خاک‌های

 رسی

فسفر

—————–

بُر

مولیبدن

—————– منگنز
 

خاک های

آلی

فسفر منگنز

منگنز

روی

روی روی
مس مس

مس

خاک های

خیلی سبک

منیزیم

منیزیم منیزیم
—————– مس

مس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا