:: اخبار و مقالات::

تورم تولیدکننده محصولات گاوداری به ۱۸ درصد رسید

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ به ۱۷.۸ درصد رسید.

تورم تولیدکننده محصولات گاوداری به ۱۸ درصد رسید.

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ به ۱۷.۸ درصد رسید.

تورم تولیدکننده محصولات گاوداری به ۱۸ درصد رسید

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی

کشور بهار ١٣٩٩ (۱۰۰=۱۳۹۰) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی)

در فصل بهار ١٣٩٩ به ۲ درصد افزایش رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١.٣-)،

٣.٣ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم‌های گاوداری صنعتی،

کمترین تورم فصلی مربوط به قلم گاوتلیسه (۵.۵- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم کود (۱۷ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل

(تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٩ به ۱.۵ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٣.٩۶)،

٢.۴۶ واحد درصد کاهش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی

به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به فصل بهار ١٣٩٨،

۱.۵ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های گاوداری‌های صنعتی،

کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم گاو تلیسه (٢٢.٢۵- درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به قلم کود (۳۲.۰۴ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور

در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٩ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۷.۸ درصد رسید

که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (۳۶.۲)، ۱۸.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های گاوداری‌های صنعتی در کشور،

کمترین تورم سالانه مربوط به قلم گاو تلیسه (� .۶۴ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به گوساله نر زیر چهار ماه (٣۵.٨ درصد) است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ١٣٩٩ نشان می‌دهد

که شاخص اکثر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است.

بیشترین میزان افزایش مربوط به استان یزد با ۱۳.۵ درصد و بیشترین میزان کاهش

مربوط به استان گلستان با ۵.۳۴ درصد کاهش است.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد

که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان یزد با ٢٣.٢٨ درصد و کمترین آن مربوط به استان مرکزی با ١٣.٣١ درصد کاهش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا