:: اخبار و مقالات::::مقالات::

استفاده از کاه خرد کن و کاربردهای مختلف کاه

کشاورزان سنتی همواره کاه و کلش حاصل از خرمنکوبی گندم را برای تغذیه دام های خود استفاده می نمایند. ‏چرای پس از برداشت محصول در زمین نیز در حال حاضر در مزارع ایران یک اقدام متعارف میباشد.‎

استفاده از کاه خرد کن و کاربردهای مختلف کاه.

کشاورزان سنتی همواره کاه و کلش حاصل از خرمنکوبی گندم را برای تغذیه دام های خود استفاده می نمایند. ‏چرای پس از برداشت محصول در زمین نیز در حال حاضر در مزارع ایران یک اقدام متعارف می باشد.‎

استفاده از کاه خرد کن و کاربردهای مختلف کاه
استفاده از کاه خرد کن و کاربردهای مختلف کاه

 

کاربرد کاه‏

در لغت نامه، “کاه” معادل با ساقه گندم و جو خشک شده و درهم کوفته تعریف شده است.

کاه قسمت های آلی گیاه ‏گندم و جو به غیر از دانه را شامل می شود و محصول جانبی تولید غلات میباشد که مصارف بسیار زیادی دارد.

از ‏مصارف عمده آن می توان به موارد زیر اشاره کرد‏‎:

‎•‎خوراک دام

‎•‎آرماتور در ایجاد بناهای کاه گلی

‎•‎پوشش خاک در فصل بارش

‎•‎سوخت زیست توده‏

‎•‎ماده کربنی در تهیه کمپوست‏

‎•‎کاربردهای دیگر

‎ ‎خوراک دام

کشاورزان سنتی همواره کاه و کلش حاصل از خرمن کوبی گندم را برای تغذیه دام های خود استفاده می نمایند.

‏چرای پس از برداشت محصول در زمین نیز در حال حاضر در مزارع ایران یک اقدام متعارف می باشد.‎

آرماتور در ایجاد بناهای کاه گلی

به طوری که هم اکنون در بسیاری از روستا ها دیده می شود، روستاییان به علت فراهم نبودن یا گرانی مصالحی ‏مانند آجر و سیمان،

خانه ها و اصطبل ها را از مخلوط کاه گل می سازند. به این گونه که از آب، خاک رس و کاه ‏گندم (بعضاً موی بز)

مخلوطی چسبناک می سازند که پس از خشک شدن سفت می گردد و از آن در ساخت ‏دیوارها، درزگیری دیوارهای خشتی،

ایجاد سقف و بعضاً زیرکاری گچ دیوار استفاده می کنند‏‎.‎

پوشش خاک در فصل بارش

با توجه به نیاز به کاهش فرسایش، نگهداری عناصر و ساختمان خاک و ساخت سطوح کربن خاک،

نظام کشاورزی ‏پایدار اقدامات حفاظتی و زیست محیطی منطقی تر را اتخاذ کرده است. مثلاً، کشت بدون خاک ورزی،

دوستدارانه ‏ترین نظام تولیدی، هم اکنون در بیش از ۲۵ میلیون هکتار از اراضی زرعی ایالات متحده اجرا می شود‏‎.

در کشاورزی سنتی ایرانی بعضاً مشاهده می شود که کشاورزان پس از برداشت محصول، کاه بن را برداشت می ‏کنند،

برای چرای دام در نظر می گیرند یا می سوزانند. در حالیکه، کاه بن حاصل از برداشت باقی مانده در سطح ‏زمین،

به صورت حایلی بین ضربات قطرات باران و ساختمان خاک قرار می تواند قرار گیرد و از پاشیدگی خاک ‏دانه جلوگیری نماید.

به علاوه، خرده کاه های باقی مانده در سطح زمین از ایجاد روان آب در سطح زمین جلوگیری ‏می کند.

خرده های کاه این کار را با مسدود کردن جریان های جزئی آب بر روی زمین انجام می دهند و فرصت ‏کافی

برای جذب شدن آب در خاک را فراهم می آورند‏‎.‎

در برداشت گندم با کمباین به منظور کاهش شدت کار کمباین، محصول از ارتفاع بالاتری زده می شود.

زمانی که ‏کلش مورد نیاز نباشد یک کلش پخش کن را می توان به عقب کمباین وصل کرد. این وسیله کلش را

روی سطح ‏وسیعی که آماده شخم زدن است پخش می کند. کلش خرد کن وسیله دیگری است که

می توان به عقب یک کمباین ‏متصل کرد. کلش به اندازه های کوچک خرد و روی ساقه های به جا مانده پخش می شود.

شخم در کلش خرد شده ‏آسانتر است‎.‎

البته باید احتمال شیوع انواع بیماری ها را در نظام های کشتی که با نگهداری بقایای گیاهی در زمین سازگار اند ‏در نظر گرفت.‎

سوخت زیست توده‏

در ایالت فلوردیدا، سوخت های کشاورزی حدود %۲۰ موجودی سوخت زیست توده این ایالت را فراهم می آورند.

‏بقایای کشاورزی تنوع وسیعی از ترکیبات را دارند که البته، بعضی برای استفاده به عنوان سوخت نیروگاه مناسب ‏نمی باشند.

بقایای کشاورزی مناسب برای مصرف سوختی در نیروگاههای سوخت زیست توده جامد موادی از انواع ‏زیر را شامل می شوند‎:‎

‎ – ‎بقایای فرآوری غذا مانند هسته های، نقاله، و پوست

‎- ‎ انهدام باغ ها و تاکستان ها

‎- ‎ هرس های باغ ها و تاکستان ها

‎ – ‎کاه و کلش مزرعه

غلات و دانه های روغنی نهاده های صنعتی عمده مورد استفاده در تولید بیشتر اتانول، بیودیزل و

محصولات ‏زیستی مورد استفاده امروزی هستند. بقایای فرآوری غذا و خوراک و بقایای دست سوم پس از مصرف کننده نیز

به ‏منظور تولید یک مقدار برق بسیار کم استفاده می شوند. این مقدار از زیست توده البته نسبت کمی

از منابع زیست ‏توده کشاورزی موجود در حال حاضر است و نسبت ناچیزی در بالقوه کامل کشاورزی می باشد.

با محرک های ‏اقتصادی مناسب و اقدامات و فناوری های زراعی پیشرفته مانند گیاهان با عملکرد بیشتر و تجهیزات برداشت ‏کارآمدتر

مقادیر کافی بقایای محصول کشاورزی و بقایای فراوری غذا و خوراک برای توان به طور پایداری تولید ‏کرد.

به علاوه مقدار زیست توده پایدار بدست آمده از زمین های زراعی را می توان با وقف کردن زمین های ‏بیشتر

به تولید محصولات چوبی و علفی چندساله افزایش داد‏‎.‎

کشاورزی مقادیر زیادی بقایای زراعی به شکل کاه و کلش تولید می کند که هم به صورت سوازندن در فضای باز

‏و هم شخم در مزارع استعمال می شوند به طوریکه ۳۰ تا ۴۰ درصد این بقایا اتلاف می شوند (بین و آموس، ‏‏۲۰۰۳).

این بقایا را می توان جمع آوری کرده و به سوخت نیروگاه ها فرآوری نمود. تولید سوخت های با پایه کاه ‏و کلش گران هستند

و چگالی جرمی پایین آنها مشکلات جابجایی و سختی هایی در سوزاندن آنها را به وجود می ‏آورد.

در نتیجه مواد بسیار کمی به منابع سوختی کمک می کنند‎.‎

حتی با سطح کنونی استفاده از سوخت زیست توده کشاورزی در مناطق پیشرو، مقدار هنگفتی از بقایای کشاورزی ‏

برای استفاده به عنوان سوخت های نیروگاهی در فضای باز همچنان سوزانده می شوند. سرنوشت دیگر

برای ‏بیشتر بقایای کشاورزی استفاده شده برای سوخت سوزاندن در فضای باز است؛

هرچند درصد کمی از این در ‏غیاب کاربردهای سوختی دفن یا شخم می شوند‎.‎

تقریباً یک سوم کارخانه های انرژی زیست توده در کالیفرنیا (به عنوان منطقه ای پیشرو) در مناطق زراعی این ‏ایالت

احداث شده اند تا از این بقایا بعنوان سوخت استفاده کنند. بسیاری از سرمایه های جذب شده برای جبران ‏آلودگی هایی است

که در صورتیکه بقایای زیست توده ای در صورتیکه توسط این کارخانه ها جذب نمی شد،

‏بصورت باز سوزانده می شد و در این شرایط برای تولید انرژی به کار گرفته می شود‎.‎

مثلاً، کشاورزی ایالات متحده از آغاز قرن بیستم به طور قابل توجهی تغییر نموده است.

محرک های کلیدی فنآوری ‏این تغییر مکانیزاسیون و عملکرد بسیار افزایش یافته محصولات فیبری در غلات اصلی بودند.

مکانیزاسیون به ‏طور برجسته ای نیاز اسب ها برای “توان اسب” را کاهش داد و به تبع آن تولید یولاف (بعنوان غذای دام)

بسیار ‏کاهش یافت‎.‎ حال آنکه همین مکانیزاسیون عملکرد در واحد سطح در فاصله زمانی ۱۹۱۵ تا ۱۹۷۸

عملکرد گندم در واحد ‏سطح را به بیش از دو برابر رسانید و عملکرد ذرت نیز از تابه بیش از سه برابر پیشین خود رسید

و همین ‏عملکرد بیشر نشان دهنده محصول بیشتر ومحصولات جانبی (کاه) دو یا سه برابر است.

البته، بیوتکنولوژی و ‏اصلاح ژنتیکی محصولات و تولید ارقام پر محصول در این راه نقشی به سزا داشته است‏‎.‎

نکته ای که در اینجا باید اشاره کرد آنست که بسیاری از نهاده های بالقوه زیست توده، مانند کاه، خاکستر مشکل ‏زایی دارند

که رفتاری نرم دارد که باعث مشکلات گرفتن و رسوب گذاری می شوند‏‎.‎

ماده کربنی در تهیه کمپوست‏

مواد آلی موادی از قبیل بقایای گیاهی و کود حیوانی می باشند. این مواد بسیاری از خواص فیزیکی، بیو لوژیکی،

‏و شیمیایی خاک را تحت تأثیر قرار می دهند. برخی از این خواص شامل ساختمان، ظر فیت نگهداری آب،

‏حاصلخیزی، فعالیت های بیولوژیکی و هوا دیدگی می باشد. مواد آلی ای که در مرحلۀ پوسیدگی است هوموس نام ‏دارد.

هوموس ماده ای است تیره رنگ و چسبناک که آب را نگهداری می کند و منبع غذایی بسیار خوبی برای ‏گیاه است.

صرفنظر از بافت خاک، مواد آلی خاک معمولاً با قابلیت استفاده از آب رابطۀ مثبتی دارد‏‎ .‎

مواد آلی جرم مخصوص ظاهری خاک را کاهش داده و هم آوری خاک را افزایش می دهد. بنابراین بهبود قابل ‏توجهی

بر ساختمان خاک و نفوذ آب دارد. یک ساختمان خوب خاک، به ریشۀ گیاهان اجازه می دهد که تا

به اعماق ‏بیشتر پروفیل خاک رسوخ کنند. بدین معنا که ریشه را قادر به دستیابی به منبع رطوبت بیشتر خاک می کند.

این به ‏گیاهان کمک می کند تا مدت زمان طولانی تری را در مقابل آب و هوای خشک و حتی خشکسالی مقاومت کنند.

نظام ‏های زهکشی سفالی زیر سطحی نیز شرایطی را که ساختمان مناسب خاک را نگهداری می کند،

ارتقا داده و نفوذ ‏آب به خاک را افزایش می دهد‏‎.‎

تولید مفرط محصول، اغلب، مواد آلی کمی را به خاک باز برمی گرداند. البته، روش هایی برای نگهداری

یا ‏افزودن مقدار مواد آلی، وجود دارد. که این روش ها شامل پخش کردن کمپوست یا کود دامی، خاکورزی کمینه،

‏کود دهی سبز و انجام تناوب مناسب در کشت می باشد‎ .‎

در طی تجزیه شدن کود دامی یا کمپوست، مقدار مواد غذایی به هوموس خاک افزوده می شوند.

کمپوست، ماده ‏ای آلی است که تحت شرایط هوازی کنترل شده، به یک فرم مناسب تجزیه شده است.

همچنین کمپوست با ‏سرعتی کم-در حدود سرعت ( اثر ) کود ها اثر می کند‎.‎

استفاده از کاه به عنوان تأمین کننده کربن در مخلوط کمپوست، می تواند از کاربردهای عمده آن باشد.

تا نسبت ‏کربن به نیتروژن را در حدود ۳۰ مناسب نگه دارد‏‎.‎

کاربردهای دیگر

از جمله کاربردهای دیگر کاه می توان به استفاده از آن در رنگرزی الیاف قالی بافی، پر کردن پشتی ها، و صنایع ‏کاغذ سازی اشاره کرد‏‎.‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا