:: اخبار و مقالات::

آنالیز و کنترل کیفی کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای سال جاری تا کنون

از تمامی کودهای شیمیایی وارده به استان نمونه برداری و برای آنالیز و کنترل کیفی به آزمایشگاه مجهز مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرج ارسال می شود.

آنالیز و کنترل کیفی کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای. سال جاری تا کنون.

از تمامی کودهای شیمیایی وارده به استان نمونه برداری و برای آنالیز و کنترل کیفی به آزمایشگاه مجهز مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرج ارسال می شود.

آنالیز و کنترل کیفی کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای سال جاری تا کنون
آنالیز و کنترل کیفی کودهای شیمیایی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از ابتدای سال جاری تا کنون

 

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، حمید هزار جریبی،

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  گلستان،با بیان مطلب گفت:

در جهت حمایت از حقوق کشاورزان، در عملیات پایش، کنترل و نظارت بر

کودهای توزیعی توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و کارگزاران، توزیع به جهت جلوگیری از ورود کودهای ناسالم

و تقلبی به چرخه کشاورزی کشور، از تمامی کودهای شیمیایی وارده به استان

نمونه برداری و برای آنالیز و کنترل کیفی

به آزمایشگاه مجهز مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کرج ارسال می شود.

هزار جریبی افزود:

از ابتدای  سال جاری  تاکنون حدود ۹مورد به میزان ۱۸۰۰ تن از انواع کودهای شیمیایی ارسالی به انبارهای سازمانی

و انبارهای کارگزاران توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان نمونه برداری شده است.

این کود ها شامل کلرور پتاسیم و نیترات آمونیوم سولفات است که پس از تائید کیفیت و اصالت کود، در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا