:: اخبار و مقالات::

برنامه همایش‌های آموزشی و ترویجی و معرفی محصولات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی / در زمستان ۱۳۹۸

دی ماه ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری ایام هفته نام استان
۱ دی ۱۳۹۸ یکشنبه
۲ دی ۱۳۹۸ دوشنبه سیستان و بلوچستان
۳ دی ۱۳۹۸ سه‌شنبه
۴ دی ۱۳۹۸ چهارشنبه
۵ دی ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۶ دی ۱۳۹۸ جمعه
۷ دی ۱۳۹۸ شنبه
۸ دی ۱۳۹۸ یکشنبه کرمان
۹ دی ۱۳۹۸ دوشنبه جیرفت
۱۰ دی ۱۳۹۸ سه‌شنبه هرمزگان
۱۱ دی ۱۳۹۸ چهارشنبه
۱۲ دی ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۱۳ دی ۱۳۹۸ جمعه
۱۴ دی ۱۳۹۸ شنبه
۱۵ دی ۱۳۹۸ یکشنبه ایلام
۱۶ دی ۱۳۹۸ دوشنبه خوزستان (دزفول)
۱۷ دی ۱۳۹۸ سه‌شنبه خوزستان (اهواز)
۱۸ دی ۱۳۹۸ چهارشنبه
۱۹ دی ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۲۰ دی ۱۳۹۸ جمعه
۲۱ دی ۱۳۹۸ شنبه
۲۲ دی ۱۳۹۸ یکشنبه کهکیلویه و بویراحمد
۲۳ دی ۱۳۹۸ دوشنبه فارس
۲۴ دی ۱۳۹۸ سه‌شنبه
۲۵ دی ۱۳۹۸ چهارشنبه
۲۶ دی ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۲۷ دی ۱۳۹۸ جمعه
۲۸ دی ۱۳۹۸ شنبه
۲۹ دی ۱۳۹۸ یکشنبه
۳۰ دی ۱۳۹۸ دوشنبه

بهمن ماه ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری ایام هفته نام استان
۱ بهمن ۱۳۹۸ سه‌شنبه فارس
۲ بهمن ۱۳۹۸ چهارشنبه بوشهر
۳ بهمن ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۴ بهمن ۱۳۹۸ جمعه
۵ بهمن ۱۳۹۸ شنبه
۶ بهمن ۱۳۹۸ یکشنبه گلستان
۷ بهمن ۱۳۹۸ دوشنبه خراسان شمالی
۸ بهمن ۱۳۹۸ سه‌شنبه خراسان رضوی
۹ بهمن ۱۳۹۸ چهارشنبه
۱۰ بهمن ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۱۱ بهمن ۱۳۹۸ جمعه
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ شنبه
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ یکشنبه
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ دوشنبه
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ سه‌شنبه
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ چهارشنبه
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۱۸ بهمن ۱۳۹۸ جمعه
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ شنبه
۲۰ بهمن ۱۳۹۸ یکشنبه
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ دوشنبه
۲۲ بهمن ۱۳۹۸ سه‌شنبه
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ چهارشنبه
۲۴ بهمن ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۲۵ بهمن ۱۳۹۸ جمعه
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ شنبه
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ یکشنبه
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ دوشنبه
۲۹ بهمن ۱۳۹۸ سه‌شنبه
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ چهارشنبه

 


 

اسفند ماه ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری ایام هفته نام استان
۱ اسفند ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۲ اسفند ۱۳۹۸ جمعه
۳ اسفند ۱۳۹۸ شنبه
۴ اسفند ۱۳۹۸ یکشنبه البرز
۵ اسفند ۱۳۹۸ دوشنبه تهران
۶ اسفند ۱۳۹۸ سه‌شنبه مازندران
۷ اسفند ۱۳۹۸ چهارشنبه
۸ اسفند ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۹ اسفند ۱۳۹۸ جمعه
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ شنبه
۱۱ اسفند ۱۳۹۸ یکشنبه
۱۲ اسفند ۱۳۹۸ دوشنبه
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ سه‌شنبه
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ چهارشنبه
۱۵ اسفند ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۱۶ اسفند ۱۳۹۸ جمعه
۱۷ اسفند ۱۳۹۸ شنبه
۱۸ اسفند ۱۳۹۸ یکشنبه
۱۹ اسفند ۱۳۹۸ دوشنبه
۲۰ اسفند ۱۳۹۸ سه‌شنبه
۲۱ اسفند ۱۳۹۸ چهارشنبه
۲۲ اسفند ۱۳۹۸ پنج‌شنبه
۲۳ اسفند ۱۳۹۸ جمعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا