:: توصیه‌های تغذیه‌ای ::

توصیه‌های کودی برای محصول زعفران

با استفاده از محصولات شرکت کیمیا اکسیر شرق

زعفران

پیش کشت

پلت مرغی ۱۰۰٪

گوگرد بنتونیت‌دار ۷۵٪

۱۵-۸-۱۵-۰

۱۰۰۰ – ۱۵۰۰ کیلوگرم

۲۵۰ – ۳۵۰ کیلوگرم

۲۰۰ – ۲۵۰ کیلوگرم

اختلاط با خاک

گل آب

۱۲-۱۲-۳۶

هیومیک اسید مایع

آهن

۱۰-۵۲-۱۰

۵ – ۷ کیلوگرم

۱۰ لیتر

۲ کیلوگرم

۵ – ۷ کیلوگرم

آب آبیاری

چهار شاخ زدن

کود آلی مخصوص زعفران

گوگرد بنتونیت‌دار ۷۵٪

۱۵-۸-۱۵-۵

۷۰۰ – ۱۲۰۰ کیلوگرم

۲۵- – ۳۰۰ کیلوگرم

۱۰۰ – ۱۵۰ کیلوگرم

اختلاط با خاک

زاچ آب

۲۰-۲۰-۲۰

هیومیک اسید

سولفات آلومینیوم

کود مایع مخصوص زعفران

۱۰ – ۱۲ کیلوگرم

۱۰ لیتر

۱۰ کیلوگرم

۸ – ۱۰ لیتر

آب آبیاری

محلول‌پاشی برج ۱۱ و ۱۲

۱۲-۱۲-۳۶

ریز مغذی

جلبک

اسید آمینه

۴ – ۵ کیلوگرم

۱ کیلوگرم

۱ لیتر

۱ لیتر

محلول‌پاشی

دکمه بازگشت به بالا