کود ماکرو کامل آلی گوگردی گرانول هارپا شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود آلی گرانول، ترکیبی با ماده آلـی بالا و غنی شـده با گوگرد، ماکرو المنت، میکروالمنت اسید آمینه و اسید هیومیـک کودی می‌باشد و بسیار موثـر در تامین عناصر غذایی گیاه و اصلاح خاک و همچنین قابل اختـلاط با کـود های شیمیایی جهت افـزایش راندمـان کودهای شیمیایی و کاهش مصرف آنها است .

این کود بسیار مقرون به صرفه و موثر در رشد گیاه می باشـد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایدار

مزایا:

۱) رفع کمبود عناصر مورد نیاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح 

۲) اصلاح ساختمان خاک

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس  

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید  

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز

۶) کاهش تجمع نیترات در محصولات کشــــاورزی 

۷) افزایش قدرت ریشه زایی ، افزایـــش سرعت جوانه زنی 

۸) افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعــات آبیاری

* کود آلی گوگردی با هدف تأمین عناصر مورد نیاز گیاه و بالا بردن ماده آلی خاک و همچنین اصلاح ساختمان خاک و افزایش راندمان جذب عناصر غذایی تولید شده است. این کود به دلیل داشتن ظاهر گرانول به راحتی با کودهای شیمیایی همگن شده و در مخزن کود کار یا کود پاش به راحتی با دیگر کود ها قابل اختلاط و مصرف می باشد. 

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـــاس مصــرف گردد. 

 


محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا