کود گوگرد مایع پایه پتاسیم ۲۰-۲۰ فلونیا، شرکت کیمیا اکسیر شرق

گوگرد چهارمین عنصر غذایی مورد نیاز گیاهان است که نقش‌های بسیار متنوعی در رشد و نمو گیاهان (مانند تولید اسیدهای آمینه سیستئین و متیونین) به ‌خصوص گیاهان دانه ‌روغنی (مانند سویا، کلزا، آفتابگردان و…) و گیاهان دارای ترکیبات معطر (مانند پیاز و سیر و کلم و…) دارد. 

همچنین گوگرد در خاک دارای خاصیت اسیدی بوده که در کاهش pH خاک و افزایش فراهمی و جذب سایر عناصر غذایی توسط ریشه با توجه به قلیایی بودن خاک‌ها نقش مهمی دارد.

گوگرد مایع بر پایه پتاسیم  که در واقع پلی سولفید پتاسیم می‌باشد، علاوه بر تأمین گوگرد، با تأمین پتاسیم، نقش مهمی در درشت شدن و یک‌دست شدن میوه و رنگ‌پذیری آن دارد و باعث مقاومت گیاه نسبت به اکثر تنش‌ها و بیماری‌ها میگردد. 

گوگرد مایع نسبت به گوگرد به فرم جامد، دارای اثرگذاری بیشتر و سریع‌تر است.

مزایا:

۱) کنترل بیماری‌های قارچی

۲) مقابله با پسیل و برخی آفات

۳) تامین عنصر گوگرد و پتاس گیاه

۴) افزایش سلامت گیاه و عملکرد و کیفیت محصول

دکمه بازگشت به بالا