کود گاوی پودری فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

یکی از مهمترین مراحل کوددهی در تغذیه گیاهان، استفاده از کودهای آلی در زمین یا همزمان با کشت می باشد.که این فرآیند در باغات بصورت چالکود زمستانه صورت می پذیرد.

کودهای آلی به دلیل مزایای منحصر به فرد از قبل تامین عناصر مورد نیاز گیاه ، اصلاح ساختمان خاک ، نگهداری آب ، افزایش ماده آلی خاک ومیکرو ارگانیسم های مفید خاکی ، مصرف آن برای گیاهان بسیار ضروری می باشد.

کود گاوی پودری باتوجه به اینکه بصورت کاملا کمپوست شده بوده  مشکلات آن نظیر بذور علف هرز وآفات برطرف شده و از لحاظ نسبت کربن به ازت نیز اصلاح گردیده و یک کود عالی از لحاظ مقرون به صرفه بودن و اثرگذاری برای پیش کشت محصولات مختلف  جهت تامین عناصر غذایی و اصلاح خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی تبدیل گردیده است 

 

مزایا:

۱)کاملا غنی شده وبهداشتی وبارطوبت حداقل  

۲) اصلاح ساختمان خاک

۳) افزایش جذب عناصـر غذایی خصوصـا فسفر، آهن ، روی ، منگنز و مس 

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف های هرز 

۶) افزایش قدرت ریشه زایی و افزایـش سرعت جوانه زنی

۷) افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعـات آبیاری

۸) افزایش چشمگیر کمیت و کیفیت محصول

۹) کود بصورت پودر بوده وبدون ضایعات می باشد .

 

 

مقدار مصرف:

 باغات : به میزان ۲ الی ۴ تن بصورت چالکود زمستانه 

 صیفی جات: ۱ الی ۲ تن قبل از کاشت بصورت اختلاط با خاک

 

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا