کود شیمیایی TE ا 30-5-15 هوکر شرکت کیمیا اکسیر شرق

گروه کودهای NPK کودهای کاملی هستند که دارای کلیه عناصر میکرو و ماکروی مورد نیاز گیاه می‌باشند. 

از ویژگی‌های این کودها، درصدهای مختلفی از عناصر غذایی ماکرو می‌باشد. این امر باعث شده تا بتوان گیاه ، در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی خود تغذیه کرد. مقدار عناصر میکرو در همه فرمول ها ثابت و همگی با عامل کلات کننده EDTA ترکیب شده‌اند. 

کود ۳۰-۵-۱۵ حاوی ۱۵% نیتروژن، ۵% فسفر و ۳۰% پتاسیم می‌باشد. با توجه به بالابودن نسبت پتاسیم یک فرمول کودی بسیار مناسب برای انواع محصولات زراعی وباغی بوده که می توان در فاز زایشی به منظور بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن وافزایش کیفیت وکمیت محصول استفاده نمود.

این کود هم قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی وهم استفاده در سیستم آبیاری رادارد.  

مزایا:

۱) تغذیه گیاهان نسبت به عناصر ماکرو، به‌خصوص پتاسیم

۲) بهبود رنگ‌آوری میوه

۳) درشت شدن محصول

۴) بهبود انتقال ترکیبات فتوسنتزی از منبع به مخزن

۵) افزایش مقاومت گیاه نسبت به استرس‌ها و بیماری‌ها

۶) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلول پاشی

۷) افزایش کمیت و کیفیت محصول

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

محلول پاشی ۲تا۳کیلوگرم در۴۰۰-۱۰۰۰لیتر آب در زمان بروز کمبود وتکرار ۲تا۳مرتبه در صورت نیاز و آبیاری ۵تا۷کیلوگرم در هکتار وتکرار در فواصل زمانی منظم بسته به مرحله رشد گیاه

گیاهان باغی: 

محلول پاشی ۳تا۵کیلوگرم در۴۰۰-۱۰۰۰لیتر آب در زمان بروز کمبود وتکرار ۲تا۳مرتبه در صورت نیاز و آبیاری ۵تا۱۵کیلوگرم در هکتار وتکرار در فواصل زمانی منظم بسته به مرحله رشد گیاه

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

محلول پاشی ۲-۳کیلوگرم در ۴۰۰-۱۰۰۰لیتر آب

در صورت محلول پاشی صبح زود یا بعداز ظهر انجام پذیرد وقبل از اختلاط با سموم تحت نظر گیاه پزشک تست گردد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

دکمه بازگشت به بالا