کود سولفات آمونیوم کریستال آبی رنگ N: 21% فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود سولفات آمونیوم کریستال فلونیا از ۲۱ درصد ازت و۲۴ درصد گوگرد تشکیل شده.

ازت یکی از پرمصرف‌ترین عناصر ماکروی ضروری مورد نیاز گیاهان است. با توجه به قلیایی بودن خاک‌های ایران، بهترین کود ازتی قابل توصیه، کود سولفات آمونیوم کریستال می‌باشد. این کود با داشتن ازت و فرم آمونیوم، دارای کمترین هدررفت و آبشویی است.

کودسولفات آمونیوم کریستال آبی رنگ فلونیا به دلیل داشتن گوگرد در ساختارش باعث کاهش PH خاک گردیده و مصرف کودهای دیگر را کمتر کرده ودرجذب سایر عناصر غذایی نیز نقش بسیار مهمی دارد.

سولفات آمونیوم با کیفیت سولفات آمونیومی است که کاملا در آب حل می شودو رسوب نمی کند، PHاسیدی دارد و فاقد کلر ،  سدیم و سرب می باشد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول، سهولت در مصرف و انبـار داری، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف های هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایدار.

مزایا:

۱) رفع کمبـود ازت و گوگرد مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح 

۲) افزایش رشد و نمو و سبزینگی گیاهان

۳) افزایش بوته‌بندی و شاخ و برگ گیاهان

۴) افزایش حلالیت عناصـر غذایی خصوصـا فسفر، آهن ، روی ، منگنز و مس

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی و بیماری‌ها به علت داشتن گوگرد

۶) حلالیت مناسب و عدم هدررفت آن از طریق تصعید و آبشویی

۷) بازدهی بالا نسبت به کود اوره و برخلاف اوره در برابر تصعید و تبخیر مقاوم است 

۸) افزایش چشمگیر عملکرد و کیفیت محصول

* مصرف این کود در گیاهان مختلف زراعی مانند گوجه‌فرنگی، هندوانه، گندم، جو، کلزا و… و همچنین در باغاتی مانند پسته، مرکبات، سیب و… رایج است. این کود، جهت تأمین ازت و گوگرد موردنیاز گیاه بسیار موثر بوده و قابلیت مصرف به صورت سَرَک، چال کود و استفاده در سیستم آبیاری را دارد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

دکمه بازگشت به بالا