کود بمب رشد N: 32% فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

بمب رشد کود ویژه ازت بالا است که دارای ۳۲% ازت می باشد.

ازت یکی از پرمصرف‌ترین عناصر ماکروی ضروری مورد نیاز گیاهان است.این نوع کود سبب توسعه اندام های هوایی گیاه شده است که به رشد و توسعه گیاه کمک فراوانی می کند.

این محصول با دارا بودن درصد بالای نیتروژن، در تشکیل پروتوپلاسم، نوکلوئیک اسید، پروتئین و آمینواسید در رشد سریع گیاه نقش اساسی داشته و منجر به بهبود رشد رویشی گیاه می شود.

مصرف این کود بعد از گلدهی مقدار پروتئین دانه را مخصوصا در غلات به میزان قابل توجهی افزایش می دهد و به دلیل جذب بالا مخصوصا در مراحل اولیه رشد رویشی و یا هنگام توسعه ریشه های جدید در انواع زراعت ها و گیاهان زینتی مناسب می باشد و گیاه را برای گلدهی و تشکیل میوه با بهترین کیفیت آماده می سازد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول، سهولت در مصرف و انبـار داری، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف های هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایدار.

مزایا:

۱) رفع کمبـود ازت و گوگرد مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح 

۲) افزایش رشد و نمو و سبزینگی گیاهان

۳) افزایش بوته‌بندی و شاخ و برگ گیاهان

۴) افزایش حلالیت عناصـر غذایی خصوصـا فسفر، آهن ، روی ، منگنز و مس

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی و بیماری‌ها به علت داشتن گوگرد

۶) حلالیت مناسب و عدم هدررفت آن از طریق تصعید و آبشویی

۷) بازدهی بالا نسبت به کود اوره

۸) افزایش چشمگیر عملکرد و کیفیت محصول

* مصرف این کود در گیاهان مختلف زراعی مانند گوجه‌فرنگی، هندوانه، گندم، جو، کلزا و… و همچنین در باغاتی مانند پسته، مرکبات، سیب و… رایج است. این کود، جهت تأمین ازت و گوگرد موردنیاز گیاه بسیار موثر بوده و قابلیت مصرف به صورت سَرَک، چالکود و استفاده در سیستم آبیاری را دارد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

دکمه بازگشت به بالا