کود پلت مرغی ۱۰۰٪ خالص فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود پلت مرغی فلونیا با دارا بودن ماده آلی بالا و داشتن میکروارگانیسم‌های فراوان در خاک‌های ایران که اکثرا فقیر بوده، دارای تأثیر بسیار چشمگیری می باشد و وضعیت فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود می‌بخشد که بصورت کاملا بهداشتـی تولید شده است . این محصول فاقد بذر علف های هرز و عوامل بیمـاری‌زا می‌باشد. 

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول، سهولت در مصرف و انبـار داری، کاهش انتقال بیمـاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایدار

مزایا:

۱) رفع کمبـود عناصـر مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح

۲) اصلاح ساختمان خاک

۳) افزایش حلالیت عناصـر غذایی خصوصـا فسفر، آهن ، روی ، منگنز و مس 

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف های هرز 

۶) افزایش قدرت ریشه زایی و افزایـش سرعت جوانه زنی

۷) افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعـات آبیاری

۸) افزایش چشمگیر کمیت و کیفیت محصول

۹) کود پلت مرغـی باعث افزایش فعـالیت های میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود.

* کود پلت مرغی این برند کاملا کمپوست شـده از کـود مرغ خالـص بوده کـه پس از غنی سازی در شرایط کاملا استریل به شکل پلـت در آمـده و علـاوه بر تامین کلیه عناصر مورد نیاز گیاه در فعال سازی و بهبود وضعیت خاک تاثیر بسیار مهمی را ایفا می کند.

* این کود دارای مواد غذایی بالایی بوده و توسط گوگرد غنی شده است.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا