کود آلی مخصوص زعفران هوکر ، شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود آلی مخصوص زعفران در واقع ترکیبی از کود مرغ و دام کاملا پوسیده می‌باشد که توسط گوگرد، اسید آمینه، ریزمغذی‌ها، پروتئین و… غنی شده و در نهایت به شکل گرانول تولید شده است که عاری از هرگونه تخم علف‌های هرز و آفت و بیماری است.

این کود دارای ۴۰ درصد ماده‌ی آلی است که نقش مهمی در حاصل‌خیزی و تخلخل خاک و نگهداشت آب دارد که رابطه‌ی مستقیمی با درآمدن تیج‌های زعفران و باز شدن گل در ابتدای فصل گل‌دهی خواهد داشت.

استفاده از کود آلی مخصوص زعفران باعث افزایش کمیت و کیفیت گل زعفران در سال بعد گل‌دهی خواهد شد.

مزایا:

۱) رفع کمبود عناصر مورد نیاز گیــاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح . 

۲) اصلاح ساختمان خاک. 

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید . 

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز. 

۶) افزایش قدرت ریشه زایی

۷) افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعــات آبیاری.

۸) کود آلی مخصوص زعفران باعث افــــزایش فعالیت هــــای میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود. 

۹) افزایش کمیت و کیفیت گل زعفران.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهــش انتقال بیمـــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک در جهت کشاورزی پایــدار.

مقدار مصرف:

۷۰۰ – ۱۲۰۰ کیلوگرم

بسته به شرایط خاک و منطقه‌ی کشت

 

زمان مصرف:

بعد از برداشت گل‌ها در زمان زاچ‌آب

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـــاس مصــرف گردد. 

 

 

محصولات مشابه:

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

پلیت غنی‌شده مرغی هارپا

دکمه بازگشت به بالا