کود آلی مخصوص زعفران فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود آلی مخصوص زعفران در واقع ترکیبی از کود مرغ و دام کاملا پوسیده می‌باشد که توسط گوگرد، اسید آمینه، پروتئین و ریزمغذی‌ها غنی شده و در نهایت به شکل گرانول تولید شده است که عاری از هرگونه تخم علف‌های هرز و آفت و بیماری است.

این کود دارای ۴۰ درصد ماده‌ی آلی است که نقش مهمی در حاصل‌خیزی و تخلخل خاک و نگهداشت آب دارد و ارتباط مستقیمی با درآمدن تیج‌های زعفران و باز شدن گل در ابتدای فصل گل‌ دهی خواهد داشت.

 استفاده از کود آلی مخصوص زعفران باعث افزایش کمیت و کیفیت گل زعفران در سال بعد گل‌دهی خواهد شد.

هدف : افزایش گل دهی و کیفیت محصول

مزایا:

۱) رفع کمبود عناصر مورد نیاز گیاه و افزایش عملکرد در واحد سطح

۲) اصلاح ساختمان خاک 

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصـا فسفر، آهن، روی، منگنز و مس 

۴) افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفید 

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی، بیماری ها و علف هرز

۶) افزایش قدرت ریشه زایی

۷) افزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهش دفعات آبیاری

۸) افزایش کمیت و کیفیت گل زعفران

۹) کود آلی مخصوص زعفران باعث افزایش فعالیت های میکروب ها و باکتری های مفید خاک نیز می شود.

 

مقدار مصرف:

۷۰۰ – ۱۲۰۰ کیلوگرم

بسته به شرایط خاک و منطقه‌ی کشت

 

زمان مصرف:

قبل از کشت به صورت اختلاط با خاک یا بعد از برداشت گل ها در زمان زاچ آب

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـــاس مصــرف گردد. 

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا