کود گوگرد بنتونیت ۷۵٪ صادراتی گرانول هوکر، شرکت کیمیا اکسیر شرق

کود گوگرد بنتونیت دار گرانوله هوکر دارای ۷۵% گوگرد و۲۵% بنتونیت می باشد.

این کود به صورت پاششی و یا چالکود در سایه انداز درختان استفاده می شود.

گوگردجزو چهار عنصر اصلی پر مصرف گیاه بوده که علـاوه برتامین این عنصر، باعث کاهش pH و در نتیجه افزایش جذب عناصـر دیگر در خاک های قلیایی می گردد
بنتونیت نقش سازنده ای در فرآیند اکسیداسیون گوگرد در خاک دارد ، به طوریکه بنتونیت موجود در این کود با جذب رطوبت به خود و ضمن متورم شدن در بستر خاک متلاشی و به نوعی منفجر می شود و این عمل ، گوگرد را به ذرات ریز تر تبدیل می‌نماید و در نتیجه اکسیداسیون گوگرد سریع‌تر انجام و صورت می‌پذیرد؛ در حالی که گوگرد به راحتی در خاک و یا با آب حل نمی‌شود.

توصیه می شود که برای تسریع در فرآیند اکسیداسیون گوگرد در خاک از باکتری تیوباسیلوس (بیو سولفور) و یا کود گوگرد بنتونیت دار گرانوله همراه با کود حیوانی استفاده شود.

مزایا:

۱) رفع کمبود گوگرد مورد نیاز گیـاه و افزایـش عملکرد در واحد سطح

۲) اصلاح pH خاک های شور و قلیایی و آهـکی 

۳) افزایش حلالیت عناصر غذایی خصوصا فسفـر، آهن ، روی ، منگنز و مس 

۴) کاهش در مصرف کود های ازته 

۵) جلوگیری از گسترش قارچ های خاکزی به لحـاظ خصوصیت قارچ کشی گوگرد

۶) کاهش تجمع نیترات در محصـولات کشـاورزی 

۷) ضد عفونی کـردن تدریجی خـاک و کمـک به محیط زیست و کاهش مصرف سموم 

۸) کود گوگردی باعث افزایش فعالیـت های میکروب ها و باکتری های خاک نیز می شـود. 

۹)  مصرف کود گوگرد باعث مقاومت گیاه در مقابل خشکی و سرما می شود.

* گوگرد جزو چهار عنصر اصلی گیاه بوده که در تغذیه گیاه با مکانیزم قـرار گرفتـن در ساختمان اسید های آمینه و تولید پروتئین در بسیاری از فعالیت های آنزیمی و تنظیم کننده رشد بصورت مستقیم نقش حیاتی را ایفا می کند. همچنین گوگرد با کاهش pH خاک باعث افزایش حلالیت عناصر غذایی دیگـر شده و نقش مهمی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول دارد.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده برای حصول نتیجه بهتر زیر نظر کارشناس مصرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا