کود ماکرو کامل شیمیایی10-5-10 گرانول فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

کشاورزان برای کشت در سال های متوالی به نسبت متفاوت از کودهای مختلف استفاده می‌کنند. کود ماکرو کامل شیمیایی ۱۰-۵-۱۰ در واقع ترکیبی از کودهای سوپرفسفات تریپل، سولفات پتاسیم، سولفات آمونیوم و اوره می‌باشد. در کود ماکرو کامل شیمیایی عناصر غذایی ماکرو با توجه به نیاز گیاه فرموله شده و می‌تواند نیازگیاه را نسبت به عناصر تامین نماید.

مزایا:

۱) تامین عناصر ماکرو (ازت، فسفر، پتاسیم و گوگرد)

۲) دارا بودن ازت به فرم آمونیومی

۳) استفاده راحت به لحاظ گرانول با ایستگاههای سانترفیوژ و ردیف کار

۴) جایگزینی برای کودهای مرسوم پیش کشت بصورت یکجا

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا