کود شیمیایی کلات کلسیم بر فلونیا شرکت کیمیا اکسیر شرق

 کودکلات کلسیم بر دارای۱۳% کلسیم و۸% ازت و۰.۵%بر است.

کود حاوی کلسیم و بور،بر کاهش میزان ریزش و افزایش دوام گل ها در تمام گیاهان موثر است.

کلسیم یکی از مهمترین و اصلی ترین عناصر موجود در دیواره سلولی گیاهان می باشد. استفاده از کلسیم در باغات ، مزارع وگلخانه ها باعث افزایش محصول در واحد سطح و بالا بردن کیفیت و طول عمر انباری محصول می گردد.

این کودبا تامین کلسیم موجود در گیاهان، سبب افزایش خواص انبارداری میوه ها، افزایش طول عمر گل های شاخه بریده،به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم سبب افزایش کیفیت و دوام گیاهان زراعی، باغی، صنعتی و زینتی خواهد شد.

بور: این عنصر غالبا در مرحله گرده افشانی دچار کمبود است و تامین آن اثر شگرفی در افزایش قدرت گرده افشانی دارد. بور در افزایش عمر دانه گرده موثر است این مساله باعث می گردد گرده افشانی با شدت بیشتری انجام شود.

همراه بودن بر و کلسیم در مجاورت یکدیگر موجب می شود که نقل و انتقال و جذب کلسیم به واسطه وجود بر که خود تسربع کننده انتقال قند از اندام سبز گیاه به برگ و میوه می باشد تسریع گردد.

بهترین زمان مصرف کود مایع کلسیم و بور از زمان تشکیل میوه تا دو هفته قبل از برداشت می باشد. همچنین با مشاهده علائم کمبود کلسیم و بر در گیاهان می توان استفاده نمود.

مزایا:

۱)این کود شیمیایی موثر در درمان و کنترل کمبود کلسیم و بر در گیاهان از جمله لکه تلخ سیب، پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی و خیار، زردی کاهو، نوک سوختگی توت فرنگی می باشد.

۲)این کودباعث تقویت رشد گیاه می شود

۳)این کود موجب افزایش نفوذ و جذب دیگر عناصر غذایی  می شود

۴)سبب تسهیل انتقال قند در گیاه و تحریک رشد گیاه و بهبود میوه دهی به سبب حضور عنصر بور می شود.

۵)موجب پایداری ساختمان خاک می شود.

۶)کاهش میزان ریزش و افزایش دوام گل ها

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

دکمه بازگشت به بالا