کود پلت آلی مخصوص کلزا هارپا شرکت کیمیا اکسیر شرق

یکی از مشکلات اساسی خاک‌های ایران، قلیایی بودن آنهاست که حضور گوگرد در کنار ماده‌ی آلی بالا، علاوه بر بالا رفتن بازدهی و جذب آن، در کاهش pH خاک و جذب سایر عناصر غذایی به طور خیلی مؤثر نقش دارد.

مزایا:

۱. رفع کمبـود گوگرد مورد نیاز گیاه و افزایــــش عملکرد در واحد سطح . 

۲. کارایی بسیار بالاتر نسبت به کودهای گوگرد خالص.

۳. جلوگیری از بیماری‌های قارچی.

۴. اصلاح ساختمان خاک. 

۵. افزایش حلالیت عناصـر غذایــی خصوصـا فسفــر آهن ، روی ، منگنز و مس . 

۶. افزایش مواد آلی و میکرو ارگانیسم های مفیـد. 

۷. افـزایش ظرفیت نگهداری آب و کاهــش دفعـات آبیاری.

۸. افزایش درصد روغن.

۹. افزایش کمیت و کیفیت محصول.

 کود پلت آلی مخصوص کلزای هارپا در واقع ترکیبی از گوگرد با موادی نظیر کود دامی مرغی و مواد آلی کاملا پوسیده و کمپوست‌شده می‌باشد که علاوه بر تأمین گوگرد به عنوان چهارمین عنصر غذایی مورد نیاز گیاهان و اصلاح فیزیکوشیمیایی خاک، باعث افزایش بازدهی و کارایی گوگرد و جذب آن می‌گردد.

مقدار مصرف:

۷۰۰ - ۳۰۰ کیلوگرم

شیوه مصرف:

قبل از کشت اختلاط با خاک توسط کوالتیواتور یا دیسک

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

هدف : افزایش کمی و کیفی محصول ، سهولت در مصرف و انبـار داری ، کاهــش انتقال بیمـــاری و بذر علف هرز و همچنیـن اصلاح وضعیت خاک  در جهت کشاورزی پایــدار.

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا