:: اخبار و مقالات::

نیمی از اراضی کشاورزی اصفهان مجهز به سیستم های مدرن آبیاری است

مجید امینی گفت: در نیمی از اراضی کشاورزی استان اصفهان از سیستم های مدرن آبیاری استفاده می شود که این مهم باعث افزایش محصول و تقویت اقتصاد ملی است.

نیمی از اراضی کشاورزی اصفهان مجهز به سیستم های مدرن آبیاری است.

مجید امینی گفت: در نیمی از اراضی کشاورزی استان اصفهان از سیستم های مدرن آبیاری استفاده می شود که این مهم باعث افزایش محصول و تقویت اقتصاد ملی است.

نیمی از اراضی کشاورزی اصفهان مجهز به سیستم های مدرن آبیاری است
نیمی از اراضی کشاورزی اصفهان مجهز به سیستم های مدرن آبیاری است

 

مجید امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به استفاده از سیستم‌های مدرن آبیاری

در عرصه‌های کشاورزی استان اصفهان اظهار داشت:

در نیمی از اراضی کشاورزی استان اصفهان از سیستم‌های مدرن آبیاری استفاده می‌شود

که این مهم باعث افزایش محصول و تقویت اقتصاد ملی است.

وی افزود:

توسعه سیستم‌های نوین آبیاری در سطح ۱۲۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اصفهان

از اهم فعالیت‌های صورت گرفته تا پایان سال گذشته بوده و به قوت در حال اجراست.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی جهاد کشاورزی اصفهان به احداث کانالهای آبیاری عمومی

در اراضی کشاورزی استان اصفهان هم اشاره‌ای داشت و گفت:

احیا و مرمت قنوات و توسعه طرح‌های کوچک تأمین آب از اقدامات مهم دیگر در سازگاری با کم آبی در استان اصفهان است.

وی اضافه کرد:

توسعه شبکه‌های آبیاری سه و چهار و تجهیز و نوسازی اراضی و تسطیح لیزری در اراضی کشاورزی استان اصفهان

از اقدامات شاخص با رویکرد نوین در جهت توسعه سیستم‌های مدرن آبیاری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا