کود شیمیایی TE ا 15-30-15 فلونیا، شرکت کیمیا اکسیر شرق

گروه کودهای NPK فلونیا کودهای کاملی هستند که دارای کلیه عناصر میکرو و ماکروی مورد نیاز گیاه می‌باشند. 

از ویژگی‌های این کودها، درصدهای مختلفی از عناصر غذایی ماکرو می‌باشد. این امر باعث شده تا بتوان گیاه را در طول دوره رشد و نمو خود از رژیم غذایی متفاوت و متناسب با نیاز فیزیولوژیکی دوره رویشی یا زایشی خود تغذیه کرد. مقدار عناصر میکرو در همه فرمول ها ثابت و همگی با عامل کلات کننده EDTA ترکیب شده‌اند. 

کود ۱۵-۳۰-۱۵ حاوی ۱۵% نیتروژن، ۳۰% فسفر و ۱۵% پتاسیم می‌باشد که با توجه به بالا بودن نسبت فسفر یک فرمول کودی بسیار مناسب برای انواع محصولات زراعی و باغی بوده که می توان در فاز زایشی و رویشی به  منظور توسعه سیستم ریشه، تامین کننده انرژی گیاه و پیش رس شدن محصول جهت افزایش کیفیت و کمیت محصول با ویژگی انبارداری بالا استفاده نمود . نحوه استفاده به دو صورت محلول پاشی و استفاده در سیستم آبیاری می باشد.

مزایا:

۱) تغذیه گیاهان نسبت به عناصر ماکرو، به‌خصوص فسفر

۲) بهبود تأمین انرژی گیاه جهت فرایندهای فیزیولوژیک مختلف

۳) تحریک توسعه‌ی سیستم ریشه

۴) افزایش کمیت و کیفیت محصول 

۵) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری و محلول پاشی

میزان و شیوه مصرف:

گیاهان زراعی: 

برای هر نوبت کود دهی با دز ۳ تا ۵ کیلوگرم در هزار لیتر به صورت محلول پاشی یا به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار در سیستم آبیاری مصرف گردد.

درختان میوه: 

برای هر نوبت کود دهی با دز ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر روی برگ ها محلول پاشی یا به میزان ۱۵۰ تا ۳۰۰ گرم با توجه به سن درخت بصورت چال کود برای هر درخت استفاده گردد یا به میزان ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار، در سیستم آبیاری استفاده گردد.

صیفی‌جات گلخانه‌ای و گیاهان زینتی: 

برای هر نوبت کود دهی با دز ۲ تا ۳ کیلوگرم در هزار لیتر روی برگ ها محلول پاشی یا به میزان ۰/۵ تا ۱/۵ کیلوگرم در هر ۱۰۰۰ مترمربع در سیستم آبیاری استفاده نمود.

هشدار : توصیه های فوق کلی بوده ، برای حصـول نتیجه بهتـــر زیر نظر کارشنـاس مصــرف گردد.

 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا