کود هیومیک اسید پرک فلونیا، شرکت کیمیا اکسیر شرق

یکی از مشکلات مهم واساسی خاک های ایران کمبود مواد آلی خاک می باشد که اثرات ثانویه آن می تواند منجربه سفتی خاک وکاهش قابلیت نگهداری آب درخاک گردد. مواد آلی در نهایت تبدیل به هیومیک اسید در خاک‌ها می‌گردند.

کود هیومیک اسید پرک (پودری) در واقع دارای درصد بالایی از هیومیک اسید و فولویک اسید بوده که از بهترین معادن لئوناردیت استخراج می‌گردد.

این کود موجب اصلاح ساختمان خاک، افزایش تهویه‌ی خاک، افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت خاک و همچنین افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک می‌گردد که در نهایت موجب گسترش ریشه، افزایش جذب عناصر غذایی و افزایش عملکرد و کیفیت محصول خواهد شد.

مزایا:

 

۱) اصلاح ساختمان خاک

۲) بهبود گسترش ریشه

۳) افزایش جذب عناصر غذایی

۴) افزایش ظرفیت نگهداری رطوبت خاک

۵) افزایش مقاومت گیاه در خاک‌های شور

۶) قابلیت استفاده در سیستم آبیاری

۷) افزایش کمیت و کیفیت محصول 

محصولات مشابه:

دکمه بازگشت به بالا