13-0-46

مشخصات فنی:

1-      پودر 100% محلول در آب

2-      حاوی کلات EDDHA

3-      هدایت الکتریکی کم

4-      وزن خالص: 25 کیلو گرم

میزان مصرف:

به صورت محلولپاشی برگی : 7 الی 10 کیلو گرم در هکتار

به صورت استفاده با آب آبیاری : 15 الی 25 کیلو گرم در هکتار

آنالیز:

ازت: 13 %

فسفر: 0 %

پتاسیم : 46%

منیزیم: 100ppm

کلسیم: 45ppm

آهن EDTA: 600   ppm

روی EDTA: 250ppm

مس EDTA: 150 ppm

منگنز EDTA:  320  ppm

بور: 100 ppm

مولیبدن: 10ppm

نحوه مصرف:

-به صورت محلول پاشی                       -استفاده با آب آبیاری

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: