مرکبات

مشخصات فنی:

1-      مایع

2-      وزن خالص: ا لیتر

میزان مصرف:

   2 الی  3 لیتر در هکتار

آنالیز:

ازت: 11 %

فسفر: 4 %

پتاسیم : 7%

گوگرد: 2%

روی: 1500ppm

آهن: 2500ppm

منیزیم: 2000ppm

کلسیم: 1000ppm

بور: 500 ppm

منگنز:  700  ppm

مس: 40 ppm

نحوه مصرف:

کود را در حداقل 400 لیتر آب حل نموده و با استفاده از سمپاش بر روی گیاهان محلول پاشی نمائید

زمان مصرف :

طی3 مرحله: – در زمان جوانه زنی برگ های جدید         - در زمان فندقی شدن محصول    – در طول تابستان و در طول رشد محصول

قیمت مصرف کننده:                                          قیمت عمده فروشی: